Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2022
05:53:00 | 19-04-2023

Ngày 10/02, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 468 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử đăng tải nội dung Văn bản số 601/QĐ-UBND.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Xem chi tiết Danh sách kèm theo Quyết định tại đây

(Nguồn: Quyết định số 601/QĐ-UBND, Tuệ Lâm, BBT)