Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 10/4/2023 đến 16/4/2023
03:25:00 | 10-04-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/4/2023 ĐẾN NGÀY 16/4/2023

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

10/4

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 26 (mở rộng) sơ kết hoạt động Quý I/2023

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 904 ngày 6/4/2023 của Tỉnh ủy

VPTU

Đ/c Xuân

- 08 giờ 30: Dự lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM số 215 ngày 07/4/2023 của UBND TPVT

Trường MN Phước Thắng

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy:

1. Nghe UBND Thành phố báo cáo phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu.

2. Cho ý kiến các nội dung trình tại Kỳ họp Thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2, P. NV

Theo GM số 798 ngày 07/4/2023 của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c: Bằng, Phượng

- 16 giờ 00: Dự làm việc với Tổng Công ty SABECO về công tác tổ chức sự kiện lễ hội Bia năm 2023 tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM số 217/GM-UBND ngày 07/4/2013

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba 11/4

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến việc kiến nghị giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Võ Thị Khỏe với ông Đinh Sơn Hải

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM số 907 ngày 07/4/2023 của Tỉnh ủy

VPTU

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo QĐ số 31/QĐ-HĐND ngày 04/4/2023 của HĐND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 08 giờ 30: Dự họp kiểm điểm theo kết luận thanh tra và kiến nghị của KTNN

TTr. UBND

P. NV,

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo giải pháp thu hút xã hội hóa trong lĩnh vực y tế

Đ/c Hương

P. TCKH, P. Y tế

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng, Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 26 (mở rộng) sơ kết hoạt động Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II/2023

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP,

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

HT 76 TCĐ P3

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 30: Dự họp Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư công

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Thứ Tư

12/4

Sáng

- 07 giờ 00: Họp nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo Kế hoạch phối hợp tổ chức biểu diễn và trưng bày văn hóa truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ triển khai thực hiện Biên bản thỏa thuận giữa thành phố Vũng Tàu và thành phố Gunsan, Hàn quốc

Đ/c Hương

P.VHTT,

VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Vân

- 08 giờ 00: Họp xử lý vướng mắc trong công tác lập thủ tục thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại thuộc đường quy hoạch của dự án Khu nhà ở Đại An (Công ty GELEXIM là chủ đầu tư) tại phường 9, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo về biên chế ngành Giáo dục TPVT

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. NV, P.GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự công bố Quyết định giám sát đối với các tập thể, cá nhân:

1. Đảng ủy Phường 1 và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 1

2. Đảng ủy Phường Rạch Dừa và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Rạch Dừa

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

- 08 giờ 50: Dự công bố Quyết định giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với:

1. 02 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

2. 03 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPVT

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

- 10 giờ 00: Nghe báo cáo việc giải quyết hồ sơ chỉnh lý diện tích trên giấy chứng nhận của ông (bà) Nguyễn Huy Vường – Duy Thị Xuân tại phường 2, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TCKH, VP

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP

Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thông qua danh sách thí sinh dự thi và Kế hoạch tổ chức thi

Đ/c Hương

PNV

Theo GM của Hội đồng thi tuyển

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng


 

Thứ Năm

13/4

Sáng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1.Ông Nguyễn Tiến Thắng, phường Thắng Nhất thuộc DA Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối Quốc lộ 51B

2. Ông (bà) Vũ Anh Tuấn – Vũ Thị Trường, phường Nguyễn An Ninh liên quan hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đ/c Thuấn

P.TNMT, TTPTQĐ

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Họp Tổ xây dựng Đề án “Phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế” (Tổ 05)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

- 11 giờ 00: Nghe Chánh Thanh tra TPVT báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Chiêm, địa chỉ: 108-B2, Khu 5 tầng, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Thanh tra, P. TP,

 P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số tỉnh BR-VT

Đ/c Thuấn

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 14 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức sự kiện Lễ hội bia 2023 tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

VP,

P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 15 giờ 30: Dự khảo sát các tuyến kênh mương thoát nước trên địa bàn Thành phố

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

 của Thành ủy

Tại thực địa

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 18 giờ 00: Nghe báo cáo về dự án chỉnh trang  Trục Thùy Vân và Tổ công tác (thành lập theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 05/4/2023) báo cáo kết quả đánh giá các công trình trên đất bị thu hồi làm cơ sở đề xuất danh mục công trình giữ lại khai thác sử dụng, tháo dỡ sau khi thu hồi mặt bằng khu vực Bãi Sau.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TCKH, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Sáu


 

14/4

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên năm 2023

TTr. UBND

P. QLĐT,

Công an TPVT

Theo GM số 03 ngày 07/4/2023 của Ban an toàn giao thông

HT B

TTHC tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

 của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Nghe báo cáo về quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khoá XV về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi

Đ/c Hương

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (501)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

1. Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu, phường 3 (01 hộ);

2. Đường Thống Nhất (nối dài), phường 3 (03 hộ);

3. Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ Trạm Y Tế đến ngã ba Hàng Dương, phường Thắng Nhất (01 hộ);

4. Đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất (04 hộ);

5. Đường Bình Giã, phường 10 (03 hộ);

6. Đường Quy hoạch A4, phường 11 (02 hộ);

7. Khu Tái định cư Tây Bắc AIII, phường 12 (04 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg, Công điện số 220/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

TTr. UBND

CA TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Hội nghị giao ban công tác Thuế, Quý I năm 2023

Đ/c Thuấn

Chi cục thuế,

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phòng

LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng 

Thứ Bảy

15/4

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra thực địa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hàng Điều, Phường 11, TPVT

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

 của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00: Dự Tết cổ truyền của dân tộc Khmer

Đ/c Hương

VP, PNV

Theo GM của Chùa Nam Sơn

Chùa

Nam Sơn

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

16/4

Sáng

- 07 giờ 00: Dự Lễ phát động hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023

Đ/c Hương

P.VHTT

Trung tâm VHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân