Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023
03:27:00 | 18-04-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/4/2023 ĐẾN NGÀY 23/4/2023

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

17/4

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường về rà soát đất rừng

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo KH

Sở TNMT

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến một số nội dung:

1. Công tác tổ chức, điều động, luân chuyển cán bộ.

2. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 813 ngày 16/4/2023 của UBND tỉnh

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg, Công điện số 220/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban TVTU

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Công an TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động Thành phố với các doanh nghiệp để triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động

TTr. UBND

LĐLĐ TPVT

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường LĐLĐ TPVT

Đ/c Đạt 

Thứ Ba 18/4

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng NC-KSTTHC

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Nghe báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Dự làm việc trực tuyến với Hiệp hội Du lịch về triển khai các hoạt động của Hiệp hội Du lịch và chuẩn bị các hoạt động phục vụ lễ ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng họp UBND tỉnh

(301)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Đi khảo sát thực tế các trường học khu vực trường 12, TPVT

Đ/c Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Phường 12

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm QL và Hỗ trợ khách du lịch về tình hình trật tự khu vực bãi sau

Đ/c Hương

TTQLHTKDL,

 P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

Thứ Tư

19/4

Sáng

- 07 giờ 30: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe Phòng Nội vụ báo cáo:

1. Kế hoạch lộ trình tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 – 2026

2. Danh sách thí sinh dự thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV, P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Họp giao ban công tác đầu tư công các công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 làm Chủ đầu tư

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT,

P. TCKH,  Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

 của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy:

1. Cho chủ trương tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy Quân sự Thành phố với Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Vũng Tàu

2. Nghe UBND Thành phố báo cáo tiến độ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, khó khăn, vướng mắc dự án Nạo vét kênh Bến Đình và dự án khu tái định cư Tây Bắc AIII, thành phố Vũng Tàu.

3. Nghe UBND Thành phố báo cáo việc xác định ranh giới rừng liên quan đến dự án khu nhà ở Long Sơn 1, xã Long Sơn do Công ty CP đầu tư và xây dựng Long Sơn Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự họp tập thể UBND tỉnh: Nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh và nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng họp UBND tỉnh

(301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Họp rà soát công tác chuẩn bị lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

Đ/c Hương

P. VHTT, TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng


 

Thứ Năm

20/4

Sáng

- 08 giờ 00: Hội nghị giao ban công tác Thuế, Quý I năm 2023

Đ/c Thuấn

Chi cục thuế,

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự họp thường trực Thành ủy nghe UBND Thành phố báo cáo một số nội dung:

1. Thực trạng các tuyến kênh mương thoát nước.

2. Tình hình tổ chức chỉnh trang khu vực Bãi Sau.

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải pháp thu hút XHH trong lĩnh vực y tế; giải pháp giường bệnh/vạn dân

Đ/c Hương

P. Y tế

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng họp UBND tỉnh (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo khiếu nại các hộ dân dự án Khang Gia Hân

TTr. UBND

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng họp UBND tỉnh

(301)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân liên quan báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 727/TB-UBND ngày 05/04/2023 về Kết luận cuộc họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu ngày 05/4/2023 về công tác nhân sự ngành Giáo dục

Đ/c Hương

P. NV, P.GDĐT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Sáu


 

21/4

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. Y tế

Theo KH số 2223 ngày 12/4/2023 của UBND TPVT

Số 01

 Ba Cu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 09-16 thành phố Vũng Tàu chuẩn bị Lễ 30/4 và 01/5

Đ/c Chủ tịch

P. VHTT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

PH

Thành ủy

Đ/c Đạt

Các đ/c: Sỹ, Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo về quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng họp UBND tỉnh

(301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00: Họp rà soát công tác chuẩn bị lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

Đ/c Hương

P.VHTT, TTVHTT

Theo GM của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy đi kiểm tra thực tế công tác chỉnh trang đô thị khu vực Bãi Sau

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

Thực địa

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra thực địa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hàng Điều, Phường 11, TPVT

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác giảm nghèo

Đ/c Hương

Phòng

LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng 

Thứ Bảy

22/4

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

- 08 giờ 00: Hội nghị tập huấn kỹ năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính; lập và thẩm định hồ sơ ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023

TTr. UBND

P. NV,

P. TP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Bình

Đ/c Đạt

Các đ/c: Sỹ, Thương

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo về Dự án cáp treo Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng họp UBND tỉnh

(301)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

23/4

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

- 08 giờ 00: Dự khai mạc giải chạy One Way Vũng Tau Marathon năm 2023

Đ/c Hương

P.VHTT

Theo GM

của Ban tổ chức

Số

 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân