Phát huy vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố Vũng Tàu nhanh và bền vững
03:52:00 | 10-05-2023

Thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong quá trình phát triển của thành phố Vũng Tàu, nguồn lực đầu tư công có vai trò to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, thành phố Vũng Tàu cần thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để khơi thông nguồn lực đầu tư công, phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững.

Năm 2023, để huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia thực hiện “năm chỉnh trang đô thị”, thành phố Vũng Tàu đã xác định đầu tư công và chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ then chốt trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ đầu năm 2023, Thành phố đã chỉ đạo các Ban QLDA triển khai lập kế hoạch thực hiện theo từng tháng trong năm, thủ tục về đầu tư các dự án khởi công mới trong năm 2023 và khẩn trương hoàn thành các công trình chuyển tiếp. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các đơn vị, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh việc giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Năm 2023, dự án đường Thống Nhất nối dài thành phố Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành

Theo kế hoạch của UBND thành phố Vũng Tàu về đầu tư công năm 2023 thì: Năm 2023, thành phố Vũng Tàu sẽ triển khai lập thủ tục về đầu tư các dự án khởi công mới trong năm 2023 và khẩn trương hoàn thành các công trình chuyển tiếp. Tổ chức triển khai Kế hoạch đầu tư công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Nhà nước thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thành phố Vũng Tàu được UBND Tỉnh giao làm chủ đầu tư 41 công trình với tổng số vốn là 1.379,133 tỷ đồng. Tính đến hết Quý I năm 2023, thành phố Vũng Tàu giải ngân vốn Tỉnh đạt 79,715 tỷ đồng, tương đương 5,78% kế hoạch vốn năm 2023; Các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố giải ngân đạt 27,234 tỷ đồng, tương đương 3,4% kế hoạch vốn năm 2023.

Về đầu tư nước ngoài: Thành phố luôn tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan, cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện. Đến nay, trên địa bàn đã thu hút 86 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 10.047 triệu USD, giải ngân đến hết Quý I năm 2023 đạt 5.110 triệu USD, tỷ lệ giải ngân đạt 50,86% số vốn đăng ký; Về đầu tư trong nước: Có 84 dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong nước, với tổng vốn đăng ký 54.685 tỷ đồng, giải ngân đến hết Quý I-2023 đạt 40.455 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 73,98% tổng số vốn đăng ký.

Đối với đầu tư các dự án trọng điểm: Hiện nay trên địa bàn thành phố Vũng Tàu thực hiện 19 dự án trọng điểm: trong đó có 08 dự án thực hiện đầu tư công; 11 dự án kêu gọi đầu tư. Thành phố tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng: Công viên Bàu Sen; Hạ tầng kỹ thuật khu Tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng; Khu Công viên Văn hóa - Đô thị mới Bàu Trũng; Chỉnh trang trục đường Thùy Vân và khu vực bãi Sau; Nạo vét kênh Bến Đình; Đường Long Sơn - Cái Mép; Khu đô thị Gò Găng; Khu đô thị Hải Đăng; Khu vực Mũi Nghinh Phong; Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu,...

Về quy hoạch kiến trúc thì năm 2023 thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành công tác cắm mốc giới đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035. Tổ chức lập 09 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và 06 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trong đó: Đã được UBND tỉnh phê duyệt tổ chức công khai 07 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 gồm: Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, Khu đô thị Cù lao Bến Đình, Khu vực Bắc Phước Thắng, Khu vực Bãi Sau, đảo Long Sơn, Khu đô thị mới – văn hóa, thể thao Bàu Trũng; Sở Xây dựng đã thẩm định, trình UBND tỉnh đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Gò Găng; Đã trình Sở Xây dựng thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu. Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn – núi Nhỏ; Đã hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thống Nhất nối dài sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị Nam Vũng Tàu được duyệt. Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12938/UBND-VP ngày 17/10/2022; Tiếp tục hoàn thiện để trình phê duyệt 02 đồ án Quy hoạch chi tiết gồm: Khu dân cư số 1 và Khu dân cư số 2 Long Sơn; Tiếp tục tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu; Đã trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực Bãi Trước và sẽ phê duyệt sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu Nam Vũng Tàu được UBND tỉnh phê duyệt. 

Đối với đề án nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè: Đã có 11/17 phường, xã triển khai công tác thu phí sử dụng vỉa hè, tổng số tiền thu được đến thời điểm hiện nay là 2,19 tỷ đồng, tạo nguồn để các phường xã kịp thời xử lý các hư hỏng nhỏ của hệ thống hạ tầng, chi cho lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự đô thị. Thành phố triển khai các giải pháp để thu phí đối với ô tô đậu dưới lòng đường; Đối với đề án điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”: Ngày 30/3/2022, UBND Tỉnh có Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh đặt đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4867/KH-UBND, ngày 02/6/2022, giao các đơn vị chức năng, phường xã rà soát hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan điều chỉnh giấy tờ. Đề án đã hoàn thành thủ tục thanh quyết toán.

Về tuyến phố văn minh đô thị: Đến nay có 05 tuyến đường được công nhận tuyến phố văn minh đô thị: Đường 2 Tháng 9, Lương Văn Can, Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Huyền, Trương Văn Bang. Còn lại 28/33 tuyến các phường, xã đang triển khai thực hiện; Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị: Thành phố thực hiện công tác kiểm tra hiện trường để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính; tăng cường công tác kiểm tra thực địa khu vực núi và các khu vực ven biển, các khu vực nóng. Kiểm tra việc chấp hành nội dung Giấy phép xây dựng được cấp của các Chủ đầu tư, công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND các phường, xã.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu thì: Thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển về kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Vũng Tàu xác định “phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế”. Do đó, công tác đầu tư công và chỉnh trang đô thị được thành phố đặt lên hàng đầu. Để huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia, thành phố Vũng Tàu chọn năm 2023 là “năm chỉnh trang đô thị”, công tác đầu tư công và chỉnh trang đô thị năm 2023 được quyết tâm thực hiện ngay từ những tháng đầu năm và chỉnh trang đô thị đối với thành phố Vũng Tàu là một nhiệm vụ quan trọng và được triển khai thường xuyên liên tục từ nhiều năm trở lại đây. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng mà thành phố nỗ lực duy trì để 2 lần liên tiếp được vinh danh thành phố du lịch sạch ASEAN. Thực hiện nhiệm vụ này, UBND thành phố Vũng Tàu đã quyết liệt triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp bảo vệ môi trường biển, trong đó tập trung lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè; quản lý trật tự, vệ sinh và tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh tại các điểm du lịch, bãi biển.

Có thể thấy, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Do vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao, để qua đó, đầu tư công góp phần tích cực vào xây dựng, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu. Trong thời gian tới, thành phố Vũng Tàu tiếp tục huy động mọi nguồn lực, trí tuệ, sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân trong công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị. Chính vì thế, công tác đầu tư công và chỉnh trang đô thị năm 2023 được thành phố Vũng Tàu quyết tâm thực hiện ngay từ những tháng đầu năm./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT