Phường 3 đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống khai thác IUU
01:20:00 | 24-05-2023

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu về tăng cường thông tin tuyên truyền về các quy định của Nhà nước về chống khai thác IUU, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về khai thác thủy sản trên biển. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật của các quốc gia có biển trong khu vực trong lĩnh vực khai thác thủy sản và tình hình an ninh, trật tự trên biển.

Đảng ủy, chính quyền Phường 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, BĐH các khu phố trên địa bàn phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến ngư dân bằng nhiều hình thức thích hợp với từng hộ, từng địa bàn khu phố, thông qua các hình thức phù hợp, các hình thức tuyên truyền trực quan. Tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, nội bộ phường, khu phố, tổ dân phố. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt  khu phố, tổ dân phố sâu sát đến từng người dân đặc biệt là các hộ ngư dân, chủ tàu thuyền đánh cá…

Qua đó nâng cao nhận thức, vận động nhân dân, đặc biệt là ngư dân tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Nội dung tuyên truyền được tập trung tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4”, Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của UBND Tỉnh BR-VT ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn Tỉnh BRVT”

Trước đó UBND Phường 3 đã mời các đại biểu là BĐH khu phố, các hộ ngư dân, chủ tàu thuyền trên địa bàn phường tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) được tổ chức tại UBND Phường 2. Tại buổi tuyên truyền, các ngư dân được nghe, phổ biến những nội dung cơ bản về quy định của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; quy định của Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về chống khai thác IUU; tuyên truyển biển, đảo và Luật Cảnh sát biển năm 2018; thông tin một số quy định về hoạt động nghề cá trên biển, trong đó nhấn mạnh những chế tài xử lý của Việt Nam và các nước đối với hành vi vi phạm. Tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá khai thác xa bờ, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc việc ghi nhật ký khai thác hải sản, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát tàu cá đảm bảo theo đúng quy định và ký cam kết không khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU./.

Tin: Thủy Lê, BBT