Thông báo về đăng ký học viên tham gia Lớp bồi dưỡng Cấp cứu thủy nạn và lớp trực cứu hộ hồ bơi
06:06:00 | 25-05-2023

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 74/KHPH-SDL-SVHTT ngày 22/5/2023 của Sở Du lịch và Sở Văn hóa –Thể thao về phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng cấp cứu thủy nạn và trực cứu hộ hồ bơi trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2023. Sở Du lịch thông báo đăng ký học viên tham gia lớp Cấp cứu thủy nạn và trực cứu hộ bơi trên địa bàn tỉnh; Thành phố Vũng Tàu thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng Cấp cứu thủy nạn và lớp trực cứu hộ hồ bơi.

Theo đó thời gian bồi dưỡng là 17 ngày, Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao đồng tổ chức (Thời gian học chính thức Sở sẽ có thông báo sau). Cụ thề thời gian học lớp cấp cứu thủy nạn là 14 ngày; thời gian học lớp trực cứu hộ hồ bơi là 03 ngày. Học viên đã học và có Giấy chứng nhận cấp cứu thủy nạn do Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp sẽ chỉ học 03 ngày để cấp Giấy chứng nhận trực hồ bơi do Sở Văn hóa – Thể thao cấp.

Địa điểm tổ chức phụ thuộc vào việc đăng ký thực tế trên địa bàn, tùy thuộc số lượng học viên đăng ký của từng địa phương, địa phương nào có học viên đăng ký số lượng học viên nhiều sẽ ưu tiên tổ chức tại địa phương đó.

Số lượng khoảng từ 60 học viên của 02 lớp cấp cứu thủy nạn và lớp trực cứu hộ hồ bơi.

 Học viên tham gia học tập, phải có sức khỏe tốt và biết bơi (sẽ kiểm tra thể lực và bơi khi bắt đầu tham gia khóa học) và khi hoàn thành khóa học, Học viên được cấp 02 giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận về cấp cứu thủy nạn và Giấy chứng nhận trực cứu hộ hồ bơi do Sở Du lịch và Sở Văn hóa – Thể thao cấp).

Cứu hộ hồ bơi cần được tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ để ứng trực tốt nhất

Đối tượng tham gia là nhân viên Ban Quản lý Khu du lịch các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo; Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu; các khu, điểm du lịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ bãi tắm biển trên địa bàn tỉnh và các cơ sở kinh doanh dịch vụ hồ bơi, nhân viên trực cứu hộ hồ bơi và các hoạt động thể thao dưới nước thuộc doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để thông báo đến đối tượng đăng ký tham gia; lập danh sách kèm theo gửi về Sở Du lịch trước 31/5/2023 để tổng hợp tổ chức mở lớp và đăng ký tại link này.

https://docs.google.com/document/d/1nr9NbQQq7X7StF01FC0ft9KUho1F2nce/edit

(Nguồn: Kế hoạch phối hợp số 74/KHPH-SDL-SVHTT, Kim Nguyễn, BBT)