Thành Đoàn Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, biên giới Việt Nam
12:32:00 | 18-09-2023

Sáng ngày 17/9, tại hội trường khối vận số 4 Hoàng Hoa Thám, Phường 2 Thành Đoàn Vũng Tàu phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, biên giới Việt Nam. Tham dự hội nghị có ông Trần Bá Việt, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Đồng Thanh Tùng, Phó Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu cùng hơn 200 cán bộ đoàn viên, đoàn viên, thanh niên từ các cơ sở Đoàn toàn Thành phố.

Thành Đoàn khai mạc hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, biên giới Việt Nam

Hội nghị đã nghe ông Trần Bá Việt báo cáo viên hội nghị, sơ lược tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên cả nước nói chung, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới Việt Nam, trách nhiệm của mỗi người dân, đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới Việt Nam, tài nguyên thiên nhiên có ở biển, đảo nước ta; Đảng, Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam trong đó tập trung các lĩnh vực du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên, khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên đã tuyên truyền những điểm mới trong Luật Thanh niên năm 2020, trong đó có những chính sách của Đảng liên quan đến thanh niên Việt Nam, trách nhiệm của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động Thanh niên, tổ chức của Thanh niên các hoạt động nổi bật của Thanh niên trong thời gian qua./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT