Vũng Tàu: Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới
05:42:00 | 19-09-2023

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên” khẳng định vai trò của thanh niên vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực. Ý thức được điều đó, pháp luật về thanh niên đã dành nhiều quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng pháp luật. Thanh niên có trách nhiệm phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu và đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, những năm qua, thành phố Vũng Tàu đã và đang tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới.

Thanh niên thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường

Hằng năm, thành phố Vũng Tàu giao cho Thành đoàn Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của thanh niên, nhất là nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do. Cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật cho thanh niên bằng các hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép trong sinh hoạt các mô hình, câu lạc bộ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp pháp lý có kiến thức, kỹ năng hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho thanh niên. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với thanh niên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên, chú trọng thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số. Tăng cường vận động thanh niên tự giác, chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật; tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ thanh niên giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp luật. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin pháp luật cho thanh niên được đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi. Qua đó, trang bị kỹ năng tiếp cận, tìm hiểu, sử dụng thông tin, kiến thức pháp luật để thanh niên được tiếp cận các thông tin pháp luật một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, thuận lợi. Tạo thói quen tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích của thanh niên cũng như việc sử dụng quyền, lợi ích đó hợp pháp khi tham gia quan hệ pháp luật trong đời sống.

Những năm qua, Thành đoàn Vũng Tàu đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật; nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố; chủ động đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các Liên đội. Ngay từ đầu năm, 100% các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết thực hiện mục tiêu “03 giảm”, cam kết Không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đăng ký Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thành phố Vũng Tàu thời kỳ mới...

Mỗi thanh niên thành phố Vũng Tàu cần có trách nhiệm gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân; tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật; xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình và tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình. Đối với bản thân, thanh niên có trách nhiệm rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội; tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn; chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp; sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động; rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh.

Em Lê Hoài An – đoàn viên thanh niên phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu cho biết: Vừa qua, được dự Hội nghị phổ biến Luật Thanh niên cho đoàn viên thanh niên thành phố Vũng Tàu năm 2023 hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11 em thấy thật bổ ích với em và gần 200 bạn đoàn viên khác. Chúng em đã hiểu rõ hơn quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên… Qua đó chúng em cảm thấy mình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng và xã hội.

Báo cáo viên tại Hội nghị phổ biến Luật Thanh niên cho đoàn viên thanh niên thành phố Vũng Tàu năm 2023 vừa qua, ông Trần Bá Việt – Thành ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên thanh niên là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là “cầu nối” để đưa pháp luật vào đời sống. Thanh niên thi hành pháp luật góp phần quan trọng trong việc tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo, chủ yếu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ. Với ưu thế tuổi trẻ, năng động, tiếp thu nhanh với những tri thức mới, họ là một trong những bộ phận có ý thức pháp luật cao, làm chủ nhiều thành tựu khoa học - công nghệ. Ý thức pháp luật của đoàn viên, thanh niên có tác động quan trọng đến ý thức pháp luật chung của xã hội, đóng vai trò tích cực, xung kích trong mọi lĩnh vực ảnh hưởng đến ý thức tuân thủ pháp luật của các tầng lớp dân cư trong xã hội và các lực lượng khác; đã và đang tác động trực tiếp đến môi trường làm việc của cơ quan, đơn vị; ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chính vì thế, để nâng cao ý thức trong chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Có thể thấy rằng, để có thể đạt được những kết quả như mong muốn, công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên luôn được thành phố Vũng Tàu xác định “là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị”. Do đó, để nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, giảm tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật như mục tiêu Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” đề ra, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên đòi hỏi sự quan tâm, của tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT