Vũng Tàu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu
12:45:00 | 27-10-2023

Để đảm bảo công tác tổ chức lấy ý kiến được công khai, minh bạch, UBND Thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 8107/UBND-QLĐT ngày 17/10/2023 V/v có ý kiến về nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân (Bãi tắm Thùy Vân), thành phố Vũng Tàu được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 70/QĐ-UBT ngày 09/2/1995; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3687/QĐ-UBT ngày 27/12/1997, Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 08/3/2021. Ngày 15/9/2022, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2860/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

Tại điểm a khoản 1 Điều 4 về công tác tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch phân khu quy định: “UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai lập mới, lập lại, điều chỉnh các đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong phạm vi ranh giới đồ án quy hoạch này đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được duyệt và quy định pháp luật hiện hành, trừ các khu vực dự án do chủ đầu tư tổ chức lập”. Theo đó, ngày 28/10/2022, UBND Tỉnh đã có văn bản số 13466/UBND-VP về việc chấp thuận chủ trương cho phép lập lại điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu và giao UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm khẩn trương tổ chức thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành.

Đồng thời, chỉnh trang trục đường Thùy Vân là một trong những nhiệm vụ trọng điểm của thành phố Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung trong giai đoạn hiện nay. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở lập dự án đầu tư, xây dựng công viên công cộng Bãi Sau trở thành điểm đến đặc sắc của thành phố Vũng Tàu là việc hết sức cần thiết và cấp bách.

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 trục đường Thuỳ Vân, Vũng Tàu

Như vậy, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân cần tổ chức điều chỉnh tổng thể, lập lại đồ án quy hoạch, nhằm đảm bảo phù hợp định hướng với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, phù hợp với nhu cầu đầu tư xây dựng hiện nay. Chủ trương triển khai phương án chỉnh trang trục đường Thùy Vân - Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Thông báo Kết luận số 1795-TB/TU ngày 21/8/2023; Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5826/QĐ-UBND ngày 14/9/2023. Hồ sơ đăng tải tổ chức lấy ý kiến gồm: Hồ sơ thuyết minh; Các bản vẽ lấy ý kiến; Văn bản tổ chức lấy kiến của UBND Thành phố: văn bản 8106/UBND-QLĐT ngày 17/10/2023; Văn bản 8107/UBND-QLĐT ngày 17/10/2023.

Các ý kiến góp ý gửi về Phòng Quản lý đô thị. Địa chỉ: số 83 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phô Vũng Tàu - Số điện thoài: 02543 511 678 ; Email: qldt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn. Thời gian đăng tải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày lấy ý kiến;

Các tổ chức, cá nhân, nhân dân vào đường link bên dưới để có ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thuỳ Vân

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TYs_RLWbDrZATmINArHKn4AQ8DaXf0q8

(Nguồn: Văn bản số 8107/UBND-QLĐT, Kim Nguyễn, BBT)