Triển khai thí điểm ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng
03:36:00 | 27-11-2023

Thành phố Vũng Tàu thông báo triển khai thí điểm ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng 

Truy cập ứng dụng tại địa chỉ: https://qhxdvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Các dịch vụ cung cấp bao gồm: 

1. Tra cứu thông tin qua vị trí hiện thời (GPS):

2. Tra cứu thông qua thông tin thửa đất (số tờ, số thửa, Phường);

3. Tra cứu thông qua tọa độ Google Maps (kinh độ, vĩ độ);

4. Tra cứu thông qua liên kế bản đồ Google Maps (link);

5. Tra cứu tại một vị trí bất kỳ được chọn trên bản đồ;

6. Tra cứu thông tin hệ thống công trình công cộng – thương mại – dịch vụ xung quanh điểm tìm kiếm (bán kính được lựa chọn từ 0,5km đến 5km);

Nhấp vào đây để xem hướng dẫn sử dụng

Trong quá trình sử dụng, có đóng góp, phản hồi để hoàn thiện ứng dụng, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu, điện thoại" 02543.511.678./.