Vũng Tàu - Nỗ lực hơn nữa để luôn nâng cao các chỉ số cải cách hành chính
04:21:00 | 28-11-2023

Vũng Tàu là một trong những địa phương hàng đầu về cải cách hành chính và để luôn nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn và phục vụ người dân, thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp và đạt được kết quả tích cực, nâng cao chất lượng chuyển đổi số cũng như cuộc sống người dân, doanh nghiệp.

Một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá sự tiến bộ của công tác cải cách hành chính là Chỉ số Cải cách Hành chính (CCHC) PAR INDEX. Đến nay, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện 100% các nhiệm vụ được đề ra. Các tồn tại và hạn chế mà Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã đề nghị đã được rà soát, khắc phục kịp thời và triệt để. Một số vấn đề như hồ sơ trễ hạn và việc thực hiện mệnh lệnh hành chính chậm vẫn còn tồn tại, nhưng thành phố đã cam kết tiếp tục nỗ lực để giải quyết.

Thành phố Vũng Tàu cũng chủ động nghiên cứu các mô hình, sáng kiến và cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Một trong những thành công đáng kể là việc áp dụng biên lai điện tử trong việc thu phí và lệ phí thủ tục hành chính. Đây là một biện pháp hiệu quả giúp tăng cường tính minh bạch và tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hiện thành phố Vũng Tàu đang tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân với 400 phiếu và sẽ tổng hợp kết quả để nâng cao chỉ số Hài lòng (SIPAS).

Đồng thời, thành phố đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Đã có sự rà soát và đề xuất đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Nhờ những nỗ lực này, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố đã được cải thiện.

Về chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Vũng Tàu đã thu hút 86 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 10.047 triệu USD. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 6.209 triệu USD, tỷ lệ giải ngân đạt 61,80% số vốn đăng ký. Đối với đầu tư trong nước, thành phố đã cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút được 84 dự án với tổng vốn đăng ký là 54.685 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 45.751 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 83,66% tổng số vốn đăng ký. Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong môi trường kinh doanh và sự hấp dẫn của Vũng Tàu đối với các nhà đầu tư.

Ngoài ra, thành phố cũng đã chú trọng vào việc phát triển các hợp tác xã trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải, nông nghiệp và thủy sản. Hiện có 33 hợp tác xã hoạt động và góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố. UBND thành phố đã kịp thời giải quyết cấp giấy phép kinh doanh, thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh và giải quyết ngừng nghỉ kinh doanh theo quy định.

Tuy nhiên, để tiếp tục khắc phục các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, thành phố Vũng Tàu cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công và tăng cường sự minh bạch trong quản lý và điều hành. Cần có sự chủ động trong việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực cải cách hành chính. Điều này giúp đảm bảo sự hiểu biết về quy trình và quy định hành chính, từ đó tăng cường khả năng giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Và hơn nữa thành phố Vũng Tàu cần duy trì sự liên kết với các đơn vị liên quan để thực hiện các biện pháp khắc phục và nâng cao chỉ số liên quan đến cải cách hành chính. Sự hợp tác giữa các ban, ngành, địa phương và cộng đồng người dân là yếu tố quan trọng để đạt được những kết quả tích cực trong công tác này.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính. Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ như hồ sơ điện tử, giao dịch trực tuyến và thông tin trực tuyến sẽ giúp tăng cường tính minh bạch và tiện lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Với những nỗ lực không ngừng, thành phố Vũng Tàu tin rằng sẽ tiếp tục cải thiện các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính và tạo ra một môi trường kinh doanh và sống tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới quy trình và quy định hành chính, đơn giản hóa các thủ tục để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp./.

Bài: Kim Nguyễn, BBT