Năm 2024- năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2020-2025
10:21:00 | 28-11-2023

Trong bối cảnh nước ta phải chịu sự tác động nặng nề với hậu quả còn lâu dài của dịch Covid-19, việc xác định năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2020-2025 là một mục tiêu quan trọng của thành phố Vũng Tàu. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp đã được đề ra nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm trong việc phòng chống dịch Covid-19, đồng thời, việc sử dụng nguồn lực tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Trong năm 2023, thành phố Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đáng mừng về kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để tiếp tục đạt được thành quả tốt trong năm 2024. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể đã được đề ra như: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống dự kiến đạt 8.650 tỷ đồng, tăng 1,05% so với kế hoạch năm 2023, số lượt khách lưu trú du lịch qua đêm dự kiến đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng 11,72% so với kế hoạch năm 2023; Tổng mức bán lẻ hàng hóa dự kiến đạt 40.000 tỷ đồng, tăng 4,14% so với kế hoạch năm 2023; Doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi dự kiến đạt 11.800 tỷ đồng, tăng 12,38% so với kế hoạch năm 2023; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp dự kiến đạt 40.150 tỷ đồng, tăng 7,32% so với kế hoạch năm 2023.

Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế thương mại gắn với chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ góp phần đưa kinh tế Thành phố bứt phá

Bên cạnh đó thì chỉ tiêu về giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp dự kiến đạt 12.900 tỷ đồng, tăng 1,82% so với kế hoạch năm 2023; Sản lượng khai thác hải sản dự kiến đạt 240.000 tấn, tăng 1,63% so với kế hoạch năm 2023;  Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản dự kiến đạt 7.100 tấn, tăng 3,35% so với kế hoạch năm 2023.

Ngoài ra, trong năm 2024, thành phố Vũng Tàu cũng đặt mục tiêu quan trọng về thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư công. Dự kiến thu ngân sách năm 2024 đạt 4.902.221 triệu đồng, trong khi tổng chi ngân sách dự kiến đạt 2.614.236 triệu đồng. Điều này cho thấy sự quan tâm và sự chú trọng của thành phố trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.

Đồng thời các chỉ tiêu về giáo dục - y tế và văn hóa cũng được đề ra để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Vũng Tàu. Tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi dự kiến đạt 39,42%, tỷ lệ các cháu vào mẫu giáo so với lứa tuổi dự kiến đạt 96,5%. Thành phố cũng hướng tới việc nâng cao chỉ số văn hóa của cộng đồng bằng việc duy trì tỷ lệ ấp (khu phố) và gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 95% và 98% tương ứng. Đồng thời, thành phố cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng cơ hội việc làm cho người dân. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Về tình hình quốc phòng và an ninh, thành phố Vũng Tàu cam kết đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thành phố sẽ tăng cường triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các mục tiêu sự kiện chính trị và văn hóa trên địa bàn. Đồng thời, thành phố cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân và kiểm soát tai nạn giao thông.

Năm 2024 được coi là năm quan trọng để thành phố Vũng Tàu hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2020-2025, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của người dân, hy vọng rằng thành phố Vũng Tàu sẽ đạt được những kết quả cao nhất trong việc phát triển kinh tế và xã hội, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của Thành phố.

Quan tâm chăm lo cho chất lượng cuộc sống người dân vẫn là mục tiêu hàng đầu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Thành phố

Trên cơ sở những mục tiêu và định hướng đã đề ra, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể để đạt được những kết quả mong muốn trong năm 2024. Thành phố sẽ tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh phát triển các dự án công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các khu công nghiệp để thu hút đầu tư và tạo việc làm cho người dân, tiếp tục phát huy Năm chỉnh trang đô thị, hướng đến Thành phố an toàn giao thông.

Thành phố cũng sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Sẽ có những đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành giáo dục. Đồng thời, thành phố sẽ xây dựng và nâng cấp các cơ sở y tế, đảm bảo người dân có được dịch vụ y tế chất lượng cao.

Đặc biệt thành phố Vũng Tàu cũng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Sẽ có những chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ biển, đảm bảo an ninh và an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư. Sẽ có những biện pháp để giảm thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi.           

Với những nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương, sự đoàn kết của người dân và sự hỗ trợ từ các cấp ủy, chính quyền cấp trên, hy vọng rằng thành phố Vũng Tàu sẽ vượt qua khó khăn, bứt phá và hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2020-2025, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Vũng Tàu./.

Bài, ảnh: Kim Nguyễn, BBT