Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố - tuần 50(từ ngày 11-17/12/2023)
06:20:00 | 12-12-2023

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

 (Tuần thứ 50, từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

11/12

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 40: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự họp giao ban tổng kết hoạt động BCĐ công tác tôn giáo tỉnh năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của BDV Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 09 giờ 00: Họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo Lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Chiều

- 13 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo Dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế và đào tạo Khoa học công nghệ tại số 01 đường D4, Phường 10, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo Lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp BCS đảng về việc triển khai các dự án đầu tư công năm 2024

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo Lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự thảo luận nhóm của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2021-2026

TTr. UBND

VP

Theo TB số 187 ngày 09/10/2023 của HĐND TPVT

HT

UBND P1

Đ/c Hùng

Đ/c Hằng, Cần, Phượng

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 trục đường Thùy Vân - Bãi Sau

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 1092 ngày 07/12/2023

 của Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 16 giờ 30: Dự họp BCS đảng về Kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục IUU

Đ/c Chủ tịch

P. KT

Theo Lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

Thứ Ba

12/12

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 29 (mở rộng) tổng kết năm 2023

Đ/c Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 982 ngày 07/12/20223

của Thành ủy

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Hùng

Đ/c Đỉnh

- 07 giờ 30: Dự hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM của Bộ CHQS tỉnh

HT A

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Làm việc với chủ đầu tư Dự án trung tâm đô thị Chí Linh

Ủy quyền

 P. QLĐT

P. TCKH, P. QLĐT, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 09 giờ 30: Dự họp UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2023

Ủy quyền P. NV

P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai tuyến kết nối cao tốc

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo Lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Hội đồng sáng kiến thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp BCS đảng về việc triển khai các dự án đầu tư công năm 2024

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1, 2

Theo Lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp về công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án Hành chính

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Chi cục Thi hành án DS,

P. TP

Theo Lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

-  15 giờ 00: Dự họp Thường trực HĐND Thành phố rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Mười một

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của HĐND TPVT

Phòng họp BTV

 Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

Thứ Tư

13/12

Sáng

- 07 giờ 00: Phỏng vấn 02 thí sinh có kết quả bảo lưu thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy về một số nội dung:

  1. Tờ trình 9432/TTr-UBND ngày 27/11/2023 xin ý kiến việc tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND Tỉnh công nhận xã Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
  2. UBND Thành phố báo cáo tình hình chuẩn bị liên hoan “Tiếng hát người công giáo”.
  3. UBND Thành phố báo cáo kế hoạch thăm đối tượng chính sách, chúc mừng các đơn vị, tổ chức nhân kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày lể Giáng sinh, Tết dương lịch 2024.
  4. BDV Thành ủy báo cáo đề xuất việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết của MTTQ và LĐLĐ Thành phố.
  5. Một số công tác khác.

Đ/c Chủ tịch

P. KT,

P. TCKH, phòng LĐTBXH

Phòng họp BTV Thành ủy

Phòng họp BTV

Thành ủy

Đ/c Hùng, Đạt

Đ/c Cần, Bằng, Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Nghe Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị tiếp nhận, xét tuyển viên chức và thi tuyển viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

-  08 giờ 30: Tham gia đoàn công tác UBND tỉnh đi thăm các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ giáng sinh

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo kế hoạch

Theo KH

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung:

  1. HĐND Thành phố báo cáo các nội dung trình tại Kỳ họp HĐND Thành phố phiên cuối năm 2023.
  2. Góp ý dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 2023
  3. Rà soát công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023.
  4. Một số công tác khác.

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp BTV

Thành ủy

Đ/c Hùng 

Đ/c Phượng, Nguyệt

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Nguyễn Quế Lâm, 67 đường Thống Nhất, phường 3, TP Vũng Tàu

2. Bà Võ Thị Cúc, 176/40/18 đường Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT; P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 15 giờ 00: Dự họp trực tuyến Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

-18 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe các đơn vị báo cáo:

1. Kết quả thực hiện của các Đoàn thanh tra do Thanh tra thành phố Vũng Tàu tham mưu.

2. Đề nghị đầu tư Cải tạo, nâng cấp hẻm 97 đường Phước Thắng, phường 12 thành phố Vũng Tàu của Công ty TNHH Việt Phương.

3. Các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phức tạp, diện tích lớn: Trịnh Minh Tiến, Trịnh Minh Bình, Trịnh Thị Kim Oanh, Huỳnh Thị Bé, Đinh Tấn Khanh, Châu Đông Thành Thiện, Bùi Thị Nghì, Phạm Huỳnh Nhi

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

Thanh tra, P. TCKH

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hùng

Đ/c Thương, Bằng

Thứ Năm

14/12

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Kỳ họp Thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày)

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

VP

Theo QĐ triệu tập số 221 ngày 22/11/2023 của HĐND TPVT

Hội trường

Thành ủy

04 HHT

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Họp HĐBT, HT và TĐC các dự án:

1. Đường vào Trường Tiểu học Phường 12    (04 hộ).

2. Khu Trung tâm Chí Linh, phường Thắng Nhất (23 hộ).

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với chủ đầu tư dự án Khang Linh - Khang Gia Hân

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Sáu

15/12

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm An ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TTr. UBND

Công an TPVT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Quảng trường Thành phố Bà Rịa

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự Kỳ họp Thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

 của HĐND TPVT

Hội trường 04 Hoàng Hoa Thám

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Làm việc với Ban QLDA ĐTXD 1 về tiến độ thực hiện các dự án được phân công phụ trách.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 10 giờ 00: Họp xử lý các vướng mắc của dự án Ngô Quyền, phường 10

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Bí thư Thành ủy nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án khu đô thị Chí Linh.

Đ/c Chủ tịch, Đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp BTV

Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự Hội thảo chuỗi kết nối cung ứng sản phẩm hóa dầu giữa doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp trung và hạ nguồn

Ủy quyền P. KT

P. KT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Hội trường B - TT HC-CT tỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 14 giờ 00:  Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và ký kết giao ước thi đua với các tổ chức tôn giáo năm 2024 của Ủy ban MTTQ Tỉnh

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường UBMTTQ Tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 15 giờ 00: Dự lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

CA TPVT

Theo KH số 9848/KH-UBND ngày 08/12/2023 của UBND TPVT

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 30: Nghe Trung tâm PTQĐ PVT báo cáo việc thu hồi 639,90 m2 đất tại Phường 9 do Công ty Trực thăng Miền Nam đang sử dụng để đầu tư xây dựng công trình đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình Giã), phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Thứ Bảy

16/12

Sáng

- 07 giờ 30: Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý tràn đổ hóa chất tại Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina

TTr. UBND

Công an TPVT

Theo GM

 của CA tỉnh

Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 

Đ/c Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

- 19 giờ 30: Dự liên hoan “Tiếng hát Người Công giáo yêu nước” năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Trung tâm VHTTTT,

P. NV

Theo KH số 9451/KH-UBND ngày 28/11/2023 của UBND TPVT

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Chủ Nhật

17/12

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Đình Bình