Lấy ý kiến về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cù lao Bến Đình
05:31:00 | 30-12-2023

Ngày 29/12/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 10697/UBND-QLĐT tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và thành viên Tổ hỗ trợ thẩm định về đồ án quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cù lao Bến Đình tại Phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

Thời hạn góp ý trước ngày 15/01/2024

Hồ sơ góp ý gửi về phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu tổng hợp (Địa chỉ: 87 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Xem hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết tại https://drive.google.com/drive/folders/1dsGIMTrEwn0b_5ANDDXkZxpyKcoGuckX