Vũng Tàu công bố thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại số 05-07 Đường 3/2, Phường 8 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Sản xuất Tân Thành
12:19:00 | 24-01-2024

UBND thành phố Vũng Tàu nhận được Văn bản số 17032/UBND-VP ngày 04/12/2023 của UBND Tỉnh về việc thu hồi chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Sản xuất Tân Thành nghiên cứu, lập dự án đầu tư Khu căn hộ cao cấp tại số 5-7 Đường 3/2, Phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, UBND Tỉnh đã có chủ chương và thông báo “Thu hồi và chấm dứt việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng sản xuất Tân Thành đầu tư xây dựng khu căn hộ cao cấp tại số 05-07 Đường 3/2, Phường 8, thành phố Vũng Tàu. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng sản xuất Tân Thành tự chịu mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện dự án”.

Thông tin định hướng quy hoạch của khu đất dự án sẽ được thực hiện quản lý theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu hiện đang trình UBND Tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này được phê duyệt sẽ tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009. Mọi hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản tại khu đất này phải tuân thủ Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định hiện hành có liên quan. Mọi hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy định.         

UBND Thành phố đã giao UBND Phường 8 công bố thông tin định hướng quy hoạch của khu đất dự án sau khi thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư tại Trụ sở UBND Phường để cho toàn thể nhân dân địa phương và người dân trong khu vực dự án được biết;

Thành phố sẽ cập nhật vào quy hoạch chuyên ngành, kế hoạch sử dụng đất để tổ chức quản lý theo quy hoạch được duyệt; Đồng thời, xử lý các thủ tục có liên quan đến dự án nêu trên thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình theo quy định./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT