Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 03- từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)
05:49:00 | 16-01-2024

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

(Tuần thứ 03- từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

15/01

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Cần

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 30: Dự Vòng chung kết cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Ủy quyền lãnh đạo Phòng GDĐT

P. GDĐT

Theo GM số 99/GM-BTL ngày 11/01/2024 của BTL Vùng CS Biển 3

Trường THCS Trần Phú

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Rà soát công việc cần tập trung lãnh đạo trong tuần.

2. Báo cáo tiến độ dự án nhà ở xã hội 4,7ha – Phường 10 và dự án khu nhà ở xã hội 5,87ha – Phường 12, Thành phố Vũng Tàu

3. Tờ trình của UBND Thành phố vể việc hỗ trợ Tết cho các đối tượng thoát nghèo năm 2022, 2023 từ nguồn kinh phí vận động

3. Dự thảo kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế theo thông báo đoàn giám sát 910 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

4. UBKT Thành ủy báo cáo một số hoạt động về công tác kiểm tra.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 09 ngày 14/01/2024 của Thành ủy

PH BTV Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ủy quyền

 Phòng Nội vụ

P. NV

Theo GM số 14 ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh

Hội trường A, TT Hội nghị tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 10 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 Ngành VHTT

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của Sở VHTT

Hội trường Bảo tàng tỉnh, Số 04 Trần Phú, P1

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh chuyên đề vào cuối tháng 02 năm 2024 và Tờ trình chuyển mục đích sử dụng rừng trình Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 18 ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Hội nghị “Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Ủy quyền Trưởng phòng KT

P. KT

Theo GM số 99 ngày 11/01/2024 của BTL Vùng cảnh sát biển 3 và GM số 45 ngày 14/01/2024 của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

-15 giờ 00: Dự Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM của Ban CHQS TPVT

Hội trường BCH Quân sự TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Thứ Ba

16/01

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Công ty CP Trùng Dương về Cầu Ngắm Biển và Nuôi Thuỷ Sản theo ý kiến của SNNPTNT

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 49 ngày 15/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Tổ công tác của Bộ TNMT làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Ngọc Quyết

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự tiếp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc về công tác nhân sự và chuẩn bị Đại hội MTTQVN cấp phường, xã và thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024-2029

TTr. UBND

VP

Theo GM số 10 ngày 15/01/2024 của Thành ủy

PH BTV Thành ủy

Đ/c Đạt

- 09 giờ 30: Nghe các đơn vị báo cáo việc chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. KT,

P. VHTT. Trung tâm TVHTT,

UBND xã Long Sơn

Theo GM số 52 ngày 15/01/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 10 giờ 30: Họp thông qua trailer phim dự Lễ nhận giải thưởng du lịch Sạch ASEAN 2024.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 53 ngày 15/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường 11 rà soát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo lịch công tác của Thành ủy

Đ/c Phượng

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Dự Chương trình gặp gỡ và tri ân người thoát ly tham gia kháng chiến tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng

LĐTBXH

Theo thư mời của Ban Vận động

Trung tâm VH-TT tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án: Đường Cầu Cháy, Phường 11; Công viên ao cá, Phường 2.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 50 ngày 15/01/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo chuẩn bị Lễ khánh thành dự án Tổ hơp hóa dầu miền Nam

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 23 ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Đạt

- 16 giờ 30: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe các đơn vị báo cáo:

1. Hồ sơ giải quyết khiếu nại của Thanh tra thành phố Vũng Tàu (vụ bà Trần Thị Kim Loan, ông Hoàng Hữu Nguyên, ông Hoàng Ngọc Thành (chung nguồn gốc đất từ bà Hoàng Thị Tụy)) thuộc dự án Khu công viên Ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu

2. Về việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Cảnh thuộc dư án Khu Tái đinh cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu

3. Về giá đất, giao đất, phương án hỗ trợ các trường hợp bị thu hồi đất thuộc dự án HTKT khu tái định cư Tây bắc đường AIII và TĐC phường Thắng Nhất

4. Nghe báo cáo các nội dung liên quan Bản án số 191/2023/HC-ST ngày 13/12/2023 của Tòa án nhân dân Tỉnh (vụ ông Lê Trí Hữu ở thành phố Vũng Tàu).

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thanh ta, TTPTQĐ,

P. TNMT,

P. QLĐT

Theo GM số 55 ngày 16/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương, Nghiệp

Thứ Tư

17/01

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao về thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Việc thành lập trường liên cấp THCS, THPT Bạch Đằng, xã Long Sơn, năm học 2024-2025.

2. Báo cáo tiến độ dự án nhà ở xã hội 4,7ha – Phường 10 và dự án khu nhà ở xã hội 5,48ha – Phường 12, Thành phố Vũng Tàu

3. Cho ý kiến phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư các trường hợp thu hồi đất dự án TĐC 4. Tây Bắc AIII và TĐC phường Thắng Nhất;

Nghe UBND Thành phố Báo cáo tờ trình về việc xin chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Trung tâm thành phần quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu.

5.Công bố Thông báo kết luận số 1912-TB/TU, ngày 27/12/2023 của Tỉnh ủy.

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

P. NV,

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 12 ngày 16/01/2024 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hùng, Đạt

Đ/c Bằng, Nguyệt

- 09 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 761/QĐ-TTCP việc thực hiện về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đ/c Chủ tịch

Thanh tra

Theo GM số 20 ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

Chiều

- 14 giờ 00: Dự hôi nghị Công an thành phố Vũng Tàu lần thứ 33

Đ/c Chủ tịch

CA TPVT

Theo GM

của CA TPVT

HT

CA TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TP

Theo GM số 48 ngày 15/01/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Năm

18/01

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Tổ điều hành, giám sát, triển khai thực hiện dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 13 ngày 16/01/2024 của Thành ủy

PH Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 10 giờ 00: Dự Hội nghị thường niên Hiệp hội các đô thị Việt Nam năm 2023 (02 ngày 18, 19/1)

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 79 ngày 26/12/2023 của Hiệp hội các đô thị Việt Nam

TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đ/c Hùng

- Nghỉ phép năm 2024 (02 ngày)

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

Tỉnh

 Bắc Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Tiếp công dân: Ông Hoàng Văn Khương (liên quan dự án Trung tâm VHHTCĐ phường Thắng Nhất)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban TCD

Theo GM số 51 ngày 15/01/2024

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Ủy quyền Trưởng phòng PTNMT

P. TNMT

Theo GM số 42 ngày 11/01/2024 của UBND TPVT

Phòng họp P.TNMT

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 13 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Chương trình phối hợp, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

TTr. UBND

P. Nội vụ

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Hội trường BCHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Nguyễn Doãn Tuấn (dự án Khu tái định cư 10ha trong 58ha, Phường 10);

2. Ông Lê Vũ Trụ (dự án đường Hồ Quý Ly);

3. Ông Trần Hậu Danh và 02 đại diện (liên quan công tác quản lý, vận hành, bảo trì của Tòa nhà The Song, địa chỉ 28 đường Thi Sách, phường Thắng Tam)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ, P. NV

Theo GM số 57, 58, 59 ngày 17/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn giám sát HĐND Thành phố về tình hình triển khai thực hiện thi hành các bản án hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT, T. TP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự họp Giải quyết vụ việc ông Nguyễn Văn Bé Ba và bà Phạm Thị Ánh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Phòng họp 106, tầng 1, Trụ sở

liên cơ quan Bộ TNMT

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Vũng Tàu năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BHXH

Theo GM số 56 ngày 17/01/2024

của UBND TPVT

HT

 89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Sáu

19/01

Sáng

- 08 giờ 00: Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 tỉnh BRVVT

TTr. UBND

Công an TPVT

Theo thư mời Công an tỉnh

CA tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Họp mặt các chức sắc tôn giáo Thành phố

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo KH

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 30: Tổng kết cụm thi đua tỉnh BRVT

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 08 ngày 17/01/2024

của Cụm thi đua 1

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo thông qua danh mục dự án kêu gọi đầu tư phục vụ Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xúc tiến đầu tư

Ủy quyền

 P. TCKH

P. TCKH

Theo GM số 25 ngày 17/01/2024 của UBND TPVT

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 13 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Hội trường Kho bạc Nhà nước tỉnh

Đ/c Đạt

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tài sản khu tập thể Bàu Sen tại 100 Xô Viết Nghệ Tỉnh, TPVT

Ủy quyền

P. TNMT

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT

(302)

Đ/c Bình

Đ/c

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2023; sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ Công an về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

CATPVT

Theo GM số 54 ngày 16/01/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 00: Dự Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học Thắng Nhì đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2023-2028

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

 của Trường

TH Thắng Nhì

Trường Tiểu học Thắng Nhì

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

20/01

Sáng

- 08 giờ 30: Gặp gỡ lãnh đạo, nhân viên ngành Y tế

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.Y tế

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

21/01

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bình