Đảng viên nêu gương, nhân dân thành phố Vũng Tàu đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa
01:02:00 | 27-02-2024

Những năm qua tại thành phố Vũng Tàu, xây dựng đời sống văn hóa đã mang lại những giá trị thiết thực cho cuộc sống, ngày càng khẳng định sức sống của một phong trào do toàn dân thực hiện, toàn dân thụ hưởng. Không dừng lại ở những danh hiệu được công nhận, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa với sự chung sức, chung lòng của các cấp chính quyền, các đảng viên và nhân dân đã góp phần hình thành nên những khu dân cư kiểu mẫu, với những cư dân có nếp sống văn hóa, tiến bộ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại thành phố Vũng Tàu ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Qua đó, không ngừng phát huy truyền thống văn hoá, khơi dậy và lan tỏa nếp sống văn minh trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, các đảng viên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm nêu gương trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa tại địa phương.

Các đảng viên và nhân dân phường 1, TP. Vũng Tàu chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương trước quần chúng. Người quan niệm: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền; trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến; quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức; muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước; đảng viên đi trước, làng nước theo sau…Xác định rõ ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng khu dân cư văn hóa, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, những năm qua, nhiều đảng viên tại thành phố Vũng Tàu đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhờ sự nêu gương của các đảng viên, nên đến nay toàn thành phố Vũng Tàu có 96% khu phố, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa (104/110 khu phố, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa); 97% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; có 16/16 phường đạt tiêu chuẩn phường đô thị văn minh; tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên so với dân số đạt trên 30%. Đến nay, có 13/17 phường, xã có Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng; đang thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng của phường Thắng Nhất; tiếp tục rà soát tìm vị trí đất để triển khai xây dựng các Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng của các phường: 1, Nguyễn An Ninh, 10. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm của đảng viên dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của tập thể và nhân dân đặt lên hàng đầu, trên cơ sở nội dung của nghị quyết đảng ủy địa phương, các đoàn thể đã cụ thể hóa công việc gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Cụ thể như chi hội phụ nữ thực hiện mô hình nhà sạch, vườn đẹp, khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em, cựu chiến binh với việc chỉnh trang, xây dựng khu phố văn hóa ở khu dân cư; đoàn thanh niên với tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, xã hội hóa làm khu vui chơi cho thanh, thiếu niên; hội Cựu chiến binh với công tác bảo vệ môi trường... đã thu hút sự tham gia tích cực hưởng ứng tích cực của các đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân. Qua đó tạo thành khối đại đoàn kết gắn bó giữa các gia đình, khu dân cư được củng cố.

Từ sự nêu gương của đảng viên đã khơi lên sức mạnh trong Nhân dân, làm cho Nhân dân tin tưởng, đồng thuận, tích cực tham gia, không chỉ hiến đất, mở rộng đường, phát triển kinh tế. Đường phố, khu dân cư được người dân quét dọn sạch sẽ hàng ngày và nhiều gia đình trồng cây cảnh, chậu hoa. Những khu phố, khu dân cư của nhiều địa phương tại thành phố Vũng Tàu có các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao với các bộ môn bóng đá phát triển mạnh. Từ việc xây dựng đời sống văn hóa đã tạo nên bộ mặt đô thị thành phố Vũng Tàu thêm nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố văn hóa vừa là thành quả, vừa là thước đo cho sự tích cực thực hiện phong trào của các gia đình, các khu dân cư. Vì vậy thành phố Vũng Tàu rất chú trọng làm tốt công tác kiểm tra công nhận danh hiệu này. Trên tinh thần đó, UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố văn hóa hằng năm phải đúng quy định, thực chất và tạo được sự đồng tình trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt là không xét tặng danh hiệu đối với những hộ gia đình chưa đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm tiêu chuẩn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, với sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân, chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa tại thành phố Vũng Tàu đã đạt được những kết quả tích cực. Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như mô hình MTTQ tham gia mô hình tiếng kẻng vệ sinh môi trường; tuyến đường hoa của Hội phụ nữ; các mô hình: Tuyến đường tự quản; trang trí đồ chơi và trồng cây xanh trong khuân viên Nhà văn hoá của đoàn thanh niên...Bên cạnh đó, chính quyền địa phương 17 phường, xã của thành phố Vũng Tàu cũng triển khai cho nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà ở khu dân cư và vệ sinh môi trường…

Chị Lê Thu Phương – đảng viên chi bộ khu phố 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu chia sẻ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo môi trường sống lành mạnh, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Những năm qua, để phong trào xây dựng khu dân cư thực hiện tốt, ngay từ đầu năm chi bộ khu phố 2, phường 8 đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo thực hiện, trong đó giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên phụ trách chịu trách nhiệm trước chi bộ. Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua đảng viên hằng năm”.

Theo ông Lương Duy Hoàng – Bí thư chi bộ Khu phố 4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu thì: Ở Khu phố 4, phường Rạch Dừa, việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được chi bộ khu phố xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện. Chi bộ khu phố 4 giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nếu như tiêu chí nào của Tổ dân phố không đạt, đảng viên, ban, ngành, đoàn thể phụ trách chịu trách nhiệm trước cấp ủy. Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua tập thể, cá nhân hàng năm. Từ đó phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa dần đi vào nền nếp. Nhiều mô hình được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa địa phương tôi. Đó là mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; mô hình camera tự quản ở các Tổ dân phố; xây dựng đường điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, đảng viên, người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang...; tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm của khu phố đạt 97% trở lên.

Năm 2024 này, những tiêu chí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần được triển khai sát tình hình thực tế từng khu dân cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Mỗi đảng viên cần gương mẫu, người dân đoàn kết, trực tiếp tham gia thực hiện thông qua các cuộc họp của tổ dân phố, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm đúng theo các tiêu chí./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT