Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 08- từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
06:22:00 | 19-02-2024

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Tuần thứ 08- từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

19/02

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Bằng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Họp Thường trực Thành ủy về các nội dung:

1. Công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân năm 2024

2.  Công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT,

P. NV

Theo GM số 25 ngày 17/02/2024

của Thành ủy

Phòng họp BTV

Thành ủy

Đ/c Đạt

Các đ/c Sỹ, Nguyệt

- 08 giờ 45: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Công tác tổ chức, cán bộ;

2. UBND Thành phố báo cáo:

- Tiến độ Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Từ nút giao Vũng Vằn QL55 đến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận ĐT994);

- Về việc xin ý kiến liên quan đến dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang (Dự án Metropolitan);

- Xin ý kiến về Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vũng Tàu;

3. Dự thảo báo cáo phục vụ buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy theo Kế hoạch 317-KH/TU ngày 04/2/2024 của Tỉnh ủy.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. NV,

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM số 26 ngày 17/02/2024

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt, Đ/c Bình

Các đ/c: Nguyệt, Thương, Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp BCS đảng rà soát các kiến nghị năm 2023, 2024 của các huyện, thị xã, thành phố

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT, P. TNMT, VP

Theo GM

của Ban CD Đảng

VPUB (P301)

Đc Hùng

Đ/c Đỉnh

- 15 giờ 00: Kiểm tra công tác bàn giao vị trí dựng trại, tổ chức trang trí, dựng trại tại Hội trại Tòng quân thành phố.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BCHQS TPVT,

Thành Đoàn,

Trung tâm VHTTTT

Theo KH số 20/KH-BTC ngày 02/02/2024 của BTC Hội trại TPVT

Số 683 đường NAN

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Thứ Ba

20/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo của Tỉnh về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Từ nút giao Vũng Vằn QL55 đến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận ĐT994), đoạn qua địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch,

P. TNMT

Theo GM số1162 ngày 16/02/2024

của Tỉnh ủy

Phòng họp BTV

Tỉnh ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Họp làm việc với Công ty TNHH Kỹ thuật cơ ký Hàng hải Vina – Offshore về việc kiến nghị đẩy nhanh thủ tục xin chủ trương đấu giá diện tích 12.290,2m² thuê mặt nước để phục vụ cho dự án xây dựng cầu cảng 10.000DWT theo Văn bản số 136/2023/CV-VNO của Công ty và Văn bản số 968/UBND-VP ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 30: Dự họp UBND Tỉnh nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.YT

BHXH TP,

Phòng

LĐTBXH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUB (P302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường 994, 991B, cải tạo kênh Bến Đình

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác

 của UBND tỉnh

VPUB (P307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Thanh tra Tỉnh liên quan dự án Vườn Xuân

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo CV số 233 ngày 16/02/2024 của Thanh tra tỉnh

Thanh tra Tinh

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp chủ trương thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển tài sản của Đảng từ Văn phòng Tỉnh ủy về Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH

Theo lịch công tác

 của UBND tỉnh

VPUB (P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Họp nghe các đơn vị báo cáo công tác tổ chức trang trí, dựng trại tại Hội trại Tòng quân

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BCHQS TPVT,

Thành Đoàn, Trung tâm VHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Tham dự cuộc họp của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theoo TB số 08 ngày 15/02/2024 Ban KT- NS HĐND tỉnh

Phòng 501 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Tư

21/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra Cục Chính trị Quân khu 7 với Đảng ủy Quân sự thành phố Vũng Tàu về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Thành phố.

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM của Ban CHQS TPVT

Hội trường BCH Quân sự TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND tỉnh thông qua báo cáo làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Thanh tra TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

VPUB (P301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND tỉnh thông qua Danh mục quà tặng phục vụ công tác đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

P. VHTT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUB (P301)

Đ/c Đạt

Đ/c Vân

- 10 giờ 00: Họp Thường trực UBND tỉnh Nghe báo cáo việc giải quyết nhận chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp - Trung tâm thương mại tại phường 8, thành phố Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hiệp Phát

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUB (P301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe:

1. Việc tiếp nhận, quản lý tài sản bàn giao của Công ty Cổ phần Ngôi Sao biển Sài Gòn liên quan dự án Đường sách Vũng Tàu

2. Việc dừng thí điểm Đường sách thành phố Vũng Tàu;

3. Việc về đầu tư dự án hầm đi bộ qua đường Thuỳ Vân, thành phố Vũng Tàu;

4. Phòng TNMT báo cáo:

- Kết quả xác minh đơn của ông Hoàng Văn Khương, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu;

- Việc giải quyết kiến nghị giao đất ở của ông Nguyễn Đình Sửu tại Phường 9 (Báo cáo số 6196/BC-TNMT ngày 12/12/2023).

- Việc thu hồi Quyết định số 150/QĐ-UB ngày 19/11/1992 và Quyết định số 22/QĐ-UB ngày 24/01/1995 của UBND thành phố Vũng Tàu (liên quan Khu đất tập đoàn sản xuất nông nghiệp số 1 được giao sử dụng từ năm 1979 tại Phường 3, thành phố Vũng Tàu - Báo cáo số 94/BC-TNMT ngày 05/01/2024)

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

 89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Bằng, sỹ

Thứ Năm

22/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Tổ xây dựng Đề án “phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế”

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp BTV

Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân ông Nguyễn Văn Tám liên quan đến việc giải quyết cải chính hộ tịch.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban TCD

P. Tư pháp

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch đấu giá đất 2024, 2025

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P207)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự họp tổ công tác đặc biệt 997

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 30: Dự họp về chuẩn bị ấn phẩm quảng bá tỉnh

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp về việc ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng người sử dụng đất tự nguyện ứng trước và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nhà ở Xã hội

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P207)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 10 giờ 00: Nghe báo cáo kế hoạch khảo sát trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, Công ty CP Phát triển Cây xanh và Đô thị Thành phố

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Tổ điều hành, giám sát thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch, chỉnh trang trục đường Thùy Vân-Bãi Sau

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy,

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp BTV

Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng YT

TTYT TP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 45:  Dự họp BCS đảng nghe báo cáo các công trình chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Sáu

23/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi thăm chúc tết các cá nhân, đơn vị nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024)

Đ/c Chủ tịch

P. Y tế,

VP

Theo TB

của UBND TPVT

Theo TB

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai Công điện 1058 của Chính phủ về IUU

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P207)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự họp UBND tỉnh báo cáo kết quả năm 2023 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra số 404/KL-TTCP ngày 26/3/2018 của Thanh tra Chính phủ và vũ Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh nợ tiền sử dụng đất

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, Chi cục Thuế

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00:  Họp xử lý các vướng mắc thu hồi đất của Công ty Trực thăng Miền Nam đang sử dụng để đầu tư xây dựng công trình đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình Giã) thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Đi thăm chúc tết các cá nhân, đơn vị nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. Y tế,

VP

Theo TB

của UBND TPVT

Theo TB

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng UBND TPVT

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Chi bộ

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

24/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: BTC Hội trại Tòng quân Thành phố chấm điểm Hội trại

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban

CHQS TP,

Thành Đoàn,

Trung tâm VHTTTT

Theo KH số 20/KH-BTC ngày 02/02/2024 của BTC Hội trại TPVT

Số 683 đường Nguyễn An Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

25/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức chấm điểm Hội trại tại thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban

CHQS TP,

Thành Đoàn,

Trung tâm VHTTTT

Theo KH số 20/KH-BTC ngày 02/02/2024 của BTC Hội trại TPVT

Số 683 đường Nguyễn An Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Đình Bình