Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 09- từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024)
06:24:00 | 26-02-2024

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Tuần thứ 09- từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

26/02

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Thương

- 07 giờ 00: BGK Hội trại tòng quân tỉnh chấm điểm Hội trại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BCHQS TP

Thành Đoàn

Trung tâm VHTTTT

Theo KH số 01/KH-BTC ngày 21/02/2024 của BTC Hội trại tỉnh

Số 683 đường Nguyễn An Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 40: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị giao, nhận quân của các cơ quan, đơn vị, phường, xã năm 2024

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo TB 426

của UBND TPVT

Tại các Phường: 2, 7, 10, Rạch Dừa

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 07 giờ 40: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị giao, nhận quân của các cơ quan, đơn vị, phường, xã năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo TB 426

của UBND TPVT

Tại các Phường:11, Thắng Nhất, Thắng Tam

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua danh mục dự án kêu gọi đầu tư phục vụ Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 86 ngày 23/02/2024

của UBND tỉnh

VPUBT

(P302)

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 09 giờ 00: Dự buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình về chuyển mục đích sử dụng đất rừng

TTr. UBND

P. TNMT

Theo TB số 18 ngày 23/02/2024 của Ban KTNS HĐND tỉnh

Vân phòngĐĐBQH

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 30: Họp Tổ công tác hỗ trợ tổ chức sự kiện khánh thành toàn bộ dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam (theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 78 ngày 22/02/2024

của UBND tỉnh

Văn phòng Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 10 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung:

1. HĐND Thành phố báo cáo các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố

2. Đề xuất của UBND Thành phố về việc kiến nghị danh sách các thửa đất công đề nghị Tỉnh giao Thành phố bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư công.

3. Phương án đầu tư tái hiện lịch sử BR-VT tại bức phù điêu Đài tưởng niệm liệt sĩ Thành phố

4. Một số công tác khác

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP.

P. TNMT,

P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hùng, Đạt

Đ/c Phượng, Nghiệp

Chiều

- 13 giờ 00: Dự lễ dâng hương Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

Phòng

LĐTBXH

P. VHTT

BCHQS TP

Theo KH số 28/KH-UBND ngày 22/02/2024 của UBND TPVT

Đền thờ Liệt sĩ

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 13 giờ 45 phút: Dự Lễ khai mạc Hội trại tòng quân thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

BCHQS TP

Thành Đoàn

Trung tâm TVHTTTT

Theo GM số 141/GM-UBND ngày 23/02/2024 của UBND TPVT

Số 683 đường Nguyễn An Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe các đơn vị báo cáo:

1. Kết quả xác minh đơn của ông Hoàng Văn Khương, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

2. Phương án cho thuê nhà ở tại chung cư tái định cư phường Thắng Tam đối với các trường hợp lấn chiếm đất xây dựng nhà ở sau 01/7/2004 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thắng Nhất và Nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

3. Rà soát các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P.TNM, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng UBND Thành phố

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

 của Chi bộ

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 19 giờ 00: Dự “Đêm hội tòng quân”

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BCHQS TP,

Thành Đoàn,

Trung tâm TVHTTTT

Theo KH số 01/KH-BTC ngày 21/02/2024 của BTC Hội trại tỉnh

Khu du lịch Paradise,

Số 683 đường Nguyễn An Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Thứ Ba

27/02

Sáng

- 06 giờ 45: Dự Lễ giao, nhận quân thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

BCHQS TPVT

Theo GM số 141/GM-UBND ngày 23/02/2024 của UBND TPVT

Số 683 đường Nguyễn An Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát, khảo sát đối với chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Làm việc với Lãnh đạo Toà án nhân dân Tỉnh

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 30: Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố, năm học 2023-2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

PNV

Theo GM

của Hội đồng

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết khiếu nại vụ ông Lê Ngọc Quyết

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT

(P302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Phường 12

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

UBND Phường 12

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Đồn BP

Bến Đá

Theo KH số 285/KH-BCĐ ngày 16/10/2023 của BCĐ tỉnh

Hội trường Bộ CHBP tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai Công điện 1058 của Chính phủ về IUU

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (P307)

Đ/c Vinh

Phòng KTN

- 15 giờ 00: Nghe báo cáo Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn TPVT

Đ/c Chủ tịch

PQLĐT

Theo GM của UBND TPVT

PH số 2

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 15 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động tỉnh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của Sở DL

KS Fusion suite

02 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 18 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/2/2024)

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. YT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Tư

28/02

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp về rà soát các kết luận thanh tra

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (P301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo dân tộc Thành phố

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo rà soát vụ việc của bà Lê Thị Đến ở xã Long Sơn

Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. VHTT, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (P302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00:  Dự tiếp công dân (bà Lê Thị Đến ở xã Long Sơn)

Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. VHTT, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (P302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về 04 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, CC Thuế, thanh tra

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT

(P302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 30: Dự họp về thực hiện Kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội và kế hoạch đấu giá đất 2024 - 2025

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (P207)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 09 giờ 30: Dự Thường trực Thành ủy làm việc với UB MTTQVN Thành phố và các đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Chiều

- 14 giờ 00: Họp thường kỳ tháng 02 năm 2024

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Hùng

Đ/c Đỉnh

- 15 giờ 30: Dự họp đánh giá dự toán thu năm 2024 và cả giai đoạn 2020 – 2025; cả tỉnh và từng địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (P307)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 15 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và trao tặng các hình thức khen thưởng

Đ/c Hương

 Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P302)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo:

1. Giải quyết kiến nghị giao đất ở của ông Nguyễn Đình Sửu tại Phường 9 (Báo cáo số 6196/BC-TNMT ngày 12/12/2023).

2. Việc thu hồi Quyết định số 150/QĐ-UB ngày 19/11/1992 và Quyết định số 22/QĐ-UB ngày 24/01/1995 của UBND thành phố Vũng Tàu (liên quan Khu đất tập đoàn sản xuất nông nghiệp số 1 được giao sử dụng từ năm 1979 tại Phường 3, thành phố Vũng Tàu - Báo cáo số 94/BC-TNMT ngày 05/01/2024).

3. Kết quả thẩm tra hồ sơ theo đơn của ông Nguyễn Văn Hoàng kiến nghị đưa ra khỏi quỹ đất do Nhà nước quản lý đối với diện tích 227,3m2 đất tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu - Báo cáo số 317/BC-TNMT ngày 18/01/2024.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TNMT, TT PTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

 89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Năm

29/02

Sáng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân ông Nguyễn Văn Tám liên quan đến việc giải quyết cải chính hộ tịch (lần 2)

Đ/c Hương

 Phó Chủ tịch

Ban TCD

P. TP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 00: Làm việc với Hodeco về đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng dự án Khu Nhà ở Đồi 2, Phường 10 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Họp giao ban xây dựng cơ bản

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT, TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 30: Tham dự Kỳ họp thứ Mười tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của HĐND tỉnh

Hội trường B, Trung tâm HN tỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

- 10 giờ 00: Làm việc với BTL Vùng 2 HQ về bố trí kinh phí chi trả bồi thường để thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại và thi hành Bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc 02 dự án: Tuyến đường vào Cơ sở doanh trại Chi đội kiểm ngư số 2 và Cơ sở doanh trại chi đội Kiểm ngư số 2

Đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 30: Làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ

Đ/c Hương

 Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự kỳ họp Thứ Mười Hai (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của HĐND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo Kế hoạch Chuyển đổi số, Kế hoạch hoạt động BCĐ Chuyển đổi số năm 2024 và BCĐ Đề án 06

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ

1. Bà Võ Thị Sen, 5/15 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường 994, 991B, cải tạo kênh Bến Đình

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

- 17 giờ 00: Dự họp mặt Tổng kết Đợt cao điểm đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

CATP

Theo GM

của UBND TPVT

Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Thứ Sáu

01/3

Sáng

- Đi công tác Hà Nội

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

Hà Nội

Đ/c Đạt

- 07 giờ 00: Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 - Lữ đoàn 171 cùng Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng hải quân Việt Nam

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban CHQS

Theo GM ngày 20/02/2024

của QK7

Lữ đoàn 171

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện XHH Y tế, GDĐT

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 2/2024 của Thành ủy

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Đạt

- 08 giờ 30: Làm việc với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) về công tác tổ chức Lễ khánh thành Dự án tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và trao tặng các hình thức khen thưởng

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

Hội trường A, Trung tâm Hội nghị

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh nghe:

1. Báo cáo việc thi hành 05 Bản án hành chính vụ: Huỳnh Quốc Minh, Hiều Thị Đặng, Phùng Thị Sáu, Trần Văn Nang, Phạm Ngọc Dũng ở thành phố Vũng Tàu

2. Khiếu nại của ông Đỗ Viết Hùng thuộc DA Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu

3. Khiếu nại của 08 hộ dân Dự án Khu tái định cư Tây bắc A 3

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT

(P307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Thương

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo rà soát đất đai vụ TVB

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. TP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT

(P302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Bảy

02/3

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

- 19 giờ 30: Dự liên hoan “Khúc hát Người lính Biên phòng” kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Trung tâm VHTTTT

Theo KH của UBND Thành phố

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chủ Nhật

03/3

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Đình Bình