Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 13- từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)
06:25:00 | 26-03-2024

A\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU- LỊCH CẬP NHẬT

(Tuần thứ 13- Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

25/3

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Sỹ

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 30: Dự Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” - Trung ương Đoàn TNCSHCM

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Thành Đoàn

P. GDĐT

Theo GM

của Tỉnh Đoàn

Công viên Bãi trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. UBND báo cáo:

- Tình hình triển khai thực hiện đầu tư công, tiến độ GPMB, giải ngân các công trình trong quý I/2024.

- Báo cáo 2406/BC-UBND ngày 20/3/2024 của UBND Thành phố về việc đề nghị chấp thuận cho phép đầu tư Xây dựng nơi sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và tiếp gia đình quân nhân tại Đại đội Pháo Phòng không 37 - Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố.

2. Dự thảo quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, tái định cư.

3. Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy.

4. Văn phòng Thành ủy báo cáo

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết quý I/2024 của Thành ủy.

- Dự thảo báo cáo công tác quý I/2024, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2024 của Thành ủy.

5. Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. TNMT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình, Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt, Thương, Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số và tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của UBND Thành phố 

Đ/c Chủ tịch,

đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 237 ngày 19/3/2024 của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 15 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ GDĐT

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM số 181 ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh

VP UBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 00: Dự Chương trình định hướng, hướng nghiệp cho học sinh khối THCS

TTr. UBND

Thành Đoàn

P. GDĐT

Theo GM

 của Tỉnh Đoàn

Công viên Bãi trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 30: Họp nghe Sở Tài chính báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh giai đoạn 2021-2025 và xây dựng Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2026-2030

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 183 ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh

VP UBT (501)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 17 giờ 30: Họp tập thể UBND Thành phố nghe báo cáo:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo việc thi hành Bản án số 28/2024/DS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh BRVT (vụ ông Lê Văn Niên, ông Trần Ánh Sáng đại diện).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo về thẩm quyền phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất.

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P. TCKH,

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 249 ngày 25/3/2024

 của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Ba

26/3

Sáng

- 08 giờ 00: Họp nghe Đơn vị tư vấn báo cáo
triển khai xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM
của UBND TPVT

PH 2
89 LTK

Đ/c
Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPVT dự án Khu Trung tâm Chí Linh, phường Thắng Nhất (15 hộ)

Đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM sớ 251 ngày 25/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Họp đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Mai, Phường 2 và bà Ngô Thị Cúc, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT

Theo VB số 438 ngày 22/3/2024 của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp bàn công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo VB số 4345 ngày 22/3/2024 của UBMTTQVN tỉnh BRVT

UBMTTQVN tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội vụ

TTr. UBND

P. NV

Theo GM số 131 ngày 25/3/2024 của Sở NV

Sở NV

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 10 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPVT các dự án:

1. Đường Hàng Điều (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51C) Phường 11- 08 hộ.

2. Khu Công viên Ao cá, Phường 2 (07 hộ).

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNTM, TTPTQĐ

Theo GM số 256 ngày 25/3/2024

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của BTVTU về "thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật"

Đ/c Chủ tịch

P. KT

Theo GM số 58 ngày 25/3/2024 của Thành ủy

HT B,

Trung tâm Hội

nghị tỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BCHQS TPVT

Theo GM

của Bộ CHQS tỉnh

Hội trường

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Tiếp Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dại trên người và động vật tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (VB số 1424 ngày 20/3/2024 của SNN&PTNT)

TTr. UBND

P. KT

Theo GM số

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo:

 Xem xét đề xuất kháng nghị theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 429/2023/HC-PT ngày 19/6/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vụ kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường của bà Nguyễn Thị Hà Phương Hà thuộc dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu.

2. Phòng Quản lý đô thị báo cáo:

- Về cải tạo sửa chữa lại nhà ở, công trình xây dựng đối với những trường hợp phải tháo dỡ công trình tại các dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

- Về đề xuất thay thế cây già cỗi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

3. Trung tâm PTQĐ báo cáo về việc giao đất ở mới cho các hộ trường hợp lấn chiếm đất xây dựng nhà ở sau 01/7/2004 (ảnh hưởng tiến độ) dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thắng Nhất và Khu TĐC Tây Bắc đường AIII.

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT,

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Thương, Bằng

Thứ Tư

27/3

Sáng

- 08 giờ 00: Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh Quý I năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp Quý II năm 2024.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP,

P. TCKH

Theo GM số 244 ngày 25/3/2024

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Họp nghe tiến độ giải quyết xong 05 vụ việc theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy

TTr. UBND

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 200 ngày 18/3/2024 của Ban Nội chính

PH Ban NC Tỉnh ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Nghe báo cáo Giải báo chí
tỉnh 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB (P301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo Dự án nhà máy nước đá Quốc Hương

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P207)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 30: Dự họp vụ việc ông Nguyễn Văn Tổng

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P207)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00:  Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Báo cáo 2406/BC-UBND ngày 20/3/2024 của UBND Thành phố về việc đề nghị chấp thuận cho phép đầu tư Xây dựng nơi sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và tiếp gia đình quân nhân tại Đại đội Pháo Phòng không 37 - Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố.

2. Dự thảo quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, tái định cư.

3. Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy.

4. Văn phòng Thành ủy báo cáo

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết quý I/2024 của Thành ủy.

- Dự thảo báo cáo công tác Quý I/2024, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2024 của Thành ủy.

5. Công tác tổ chức, cán bộ

Đ/c Chủ tịch

P. NV,

 P. TNMT

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nguyệt, Thương, Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp rà soát kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và thi hành án hành chính

TTr. UBND

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Thương

- 14 giờ 00: Họp triển khai kế hoạch tổ chức  Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thành phố Vũng Tàu năm 2024

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

CA TPVT

Theo GM số 245 ngày 25/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Nghe Phòng VHTT báo cáo công tác phối hợp tuyên truyền trên Báo BRVT và Đài PTTH tỉnh trong quý II/2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Bùi Văn Hiệp, 165B/9 đường Đô Lương, Phường 11, thành phố Vũng Tàu.

2. Bà Trần Thị Hồng Mây, 16 đường Đống Đa, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 253, 255 ngày 25/3/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe:

1. Trung tâm PTQĐ báo cáo:

- Xem xét bồi thường nhà cho ông Phan Thành Quang thuộc dự án Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12.

- Kết quả rà soát nội dung khiếu nại của ông (bà) Phạm Hữu Hiệp – Trần Thị Thanh Tịnh có liên quan đến dự án Nhà Tang lễ thành phố Vũng Tàu tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu;

- Kết quả xác minh giải quyết đơn kiến nghị giao đất ở của 03 hộ ông (bà) Dương Thị Dung, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Trọng Tàu – Nguyễn Thị Thuỷ do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu

2. Thanh tra TPVT báo cáo:

- Việc thực hiện Quyết định số 9015/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Hoàng Thị Khánh thuộc dự án Công viên Ao cá, Phường 2, thành phố Vũng Tàu.

- Rà soát hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu (vụ bà Trần Thị Kim Loan, ông Hoàng Hữu Nguyên, ông Hoàng Ngọc Thành) thuộc dự án Khu công viên Ao cá Phường 2.

- Kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Huy, địa chỉ số 137, đường Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (lần đầu).

- Kết quả thanh tra việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên di tích Thích Ca Phật đài, Phường 5, TPVT.

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

Thanh tra, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

 Thứ Năm

28/3

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Chi Đội kiểm ngư số 2 (28/3/2014-28/3/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM của Chi Đội kiểm ngư số 2

Trụ sở Chi Đội kiểm ngư số 2 (Phường 12)

Đ/c Đạt

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

TTr. UBND

VP

Theo GM số 266 ngày 25/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Điển cầu

Đ/c Đạt

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ

1. Ông Hà Minh Diện (được ông Phạm Văn Vụ ủy quyền), Đ/c: 2/7D đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

2. Ông (bà) Đinh Thị Loan; Nguyễn Đình Hợi; Đinh Thị Dung, Đ/c: 107/10/19 Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 254, 252 ngày 25/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 00: Họp nghe phòng GDĐT, phòng QLĐT báo cáo đề xuất chia tách các nhóm lớp đang vướng về hồ sơ nhà đất

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GĐĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Thuỵ

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 243 ngày 22/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00: Đi khảo sát Trụ sở Quân sự TPVT tại Phường 11

Đ/c Thuỵ

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT,

P. QLĐT, P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 09 giờ 30: Làm việc với Sở NNPTNT về ranh đất liên quan Quyết định số 6271/QĐ.UB ngày05/8/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

 89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp tổ công tác đặc biệt 997

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Bằng

- 14 giờ 00: Làm việc với Trưởng phòng LĐTBXH về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng

LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo phương án xử lý đối với dự án Khu đô thị mới Nam
Vũng Tàu tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Bằng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo xử lý chậm triển khai đối với Dự án Khu phức hợp văn phòng – căn hộ cao cấp PTSC Tower tại số 266 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Bằng

Thứ Sáu

29/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy nghe báo cáo tiến độ thực hiện các bản án hành chính; Kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, của Tỉnh và kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BCHQS TPVT

Theo GM của Bộ CHQS tỉnh

Hội trường

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Họp nghe báo cáo phương án quy hoạch chi tiết 1/500: Khu tái định cư Phước Thắng (Khu 24ha) và Khu NOXH số 1 tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT

(P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với TAND Tỉnh làm việc để tháo gỡ một số khó khăn, vương mắc trong tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố VT

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TP,

P. TNMT, P. QLĐT, Trung tâm PTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự Đại hội thành lập hội Nghề cá thành phố Vũng Tàu khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. KT

Theo GM của

 Ban TC

HT

04 HHT

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Tổ đại biểu số 1- HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ Quý I/2024 tại Phường 4

TTr. UBND

VP

Theo GM  số 250 ngày 25/3/2024

của HDND tỉnh

UBND Phường 4

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Tổ đại biểu số 2- HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ Quý I/2024 tại Phường Rạch Dừa

TTr. UBND

VP

Theo GM

của HDND tỉnh

UBND Phường Rạch Dừa

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

Thứ Bảy

30/3

Sáng

- 08 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với xúc tiến đầu tư năm 2024

TTr. UBND

P. TCKH, P. QLĐT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Khách sạn Grand

Hồ Tràm, huyện
Xuyên Mộc

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

31/3

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bình