Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 14- từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)
06:27:00 | 02-04-2024

A\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

(Tuần thứ 14- Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

01/4

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Sỹ

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- Dự Lễ Kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh hòa tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (02 ngày 01-02/4/2024)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM của BTC

Tỉnh Khánh Hòa

Đ/c Đạt

- 08 giờ 00: Xử lý một số nội dung liên quan đến hướng tuyến thoát nước thải để phục vụ dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu (hệ thống thoát nước thải đường Lê Hồng Phong, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Thi Sách)

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM 278 ngày 29/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, tham vấn ý kiến lập hồ sơ thu hồi đất (58,4ha) do vi phạm pháp luật về đất đai tại Cù lao Bến Đình.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nghiệp

- 15 giờ 00: Dự hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Thủy sản

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

CV

Bãi trước,

KS Rex

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 16 giờ 30: Họp nghe báo cáo kết quả thham gia tố tụng hành chính và quá trình lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hậu tại địa điểm 59-61 Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nghiệp

Thứ Ba

02/4

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Quý I năm 2024

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 284 ngày 01/4/2024

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra tiến độ công trình trường MN Nắng Mai (dự án MN Hàng Điều), MN Đại Dương Xanh (dự án MN khu tái định cư P. Thắng Nhất), TH Kim Đồng (dự án TH Bến Nôm) chuẩn bị năm học 2024 - 2025

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Ban QLDA

Theo GM số 283 ngày 01/4/2024

của UBND TPVT

Tại các

Dự án

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua dự thảo báo cáo (liên quan đến vụ việc Doanh nghiệp tư nhân Quốc Hương)

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ, P. NV

Theo VB số 142 ngày 01/4/2024 của Sở Nội vụ

Sở NV

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố về Dự án Chỉnh trang trục đường Thuỳ Vân

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM số 286 ngày 01/4/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TP,

P. TNMT, P. QLĐT, TT PTQĐ

Theo GM số 280 ngày 01/4/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Nghiệp

- 15 giờ 00: Dự khảo sát thực tế với Đoàn Bộ NN và PTNT về nội dung liên quan nông thôn mới tại xã Long Sơn

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo KH của Bộ NN&PTNT

Long Sơn

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 16 giờ 00: Nghe báo cáo việc xử lý 02 tàu cá (Huyện Long Điền) theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3

TTr. UBND

P. KT

Theo GM số 214 ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(307)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

Thứ Tư

03/4

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy:

 1. UBKT Tỉnh ủy công bố Quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy và Đ/c Bí thư Thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện KH số 100- KH/TU, ngày 22/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến" Tự chuyển hóa";

2. Nghe UBND Thành phố báo cáo việc đề nghị xem xét thông qua việc cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. TNMT

Theo GM số 64 ngày 01/4/2024

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự công bố Quyết định Thanh tra

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM số 615 ngày 02/4/2024 của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải quyết khiếu nại vụ ông Lê Ngọc Quyết

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUBT

(P302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với 2 đơn vị (Công ty Cổ phần du lịch Quốc tế Hải Dương, Công ty Cổ phần du lịch Quốc tế Vũng Tàu) - dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo các DA đầu tư công

TTr. UBND

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUBT

(302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng, Sỹ

- 14 giờ 00: Dự họp Trực tuyến Hội nghị triển khai KH thực hiện Quy hoạch điện VIII

TTr. UBND

P. QLĐT, P. K

Theo GM số 218 ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh

Sở Công Thương

Đ/c Hùng

- 15 giờ 00: Làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng về giải phóng mặt bằng dự án Khu Trung Tâm Chí Linh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Theo GM số 292 ngày 03/4/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 30: Làm việc với Công ty FECON

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM số 290 ngày 02/4/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 16 giờ 30: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về nội dung:

Dự thảo Báo cáo phục vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 154/NQ-CP, ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 1201 ngày 02/4/2024

của Tỉnh ủy

VPTU

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Bằng

- 17 giờ 00: Dự họp về Nghị định về hoạt động lấn biển

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM số 217 ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

 Thứ Năm

04/4

Sáng

- 08 giờ 00: Họp xem xét về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa – đô thị mới Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu; phương án điều chỉnh tuyến kênh thoát nước chính và phương án thiết kế đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư Bàu Trũng, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 289 ngày 02/4/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Cán sự Đảng nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 4013 ngày 03/4/2024 của Ban cáng sự đảng

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng, Sỹ

- 08 giờ 00: Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu và chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 67 ngày 03/4/2024

của Thành ủy

TRụ sở Ban QLDA ĐTXD TPVT

Đ/c Đạt

- 08 giờ 30: Tiếp công dân định kỳ

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phường Rạch Dừa, TPVT

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 291 ngày 02/4/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 09 giờ 00: Họp Thường trực Thành ủy làm việc với UBND Thành phố về một số nội dung:

1. Giao diện Trang chủ Cổng thông tin điện tử TPVT

2. Việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tạ Văn Vững, Phường 12, TPVT;

3. Việc rà soát việc sử dụng đất, tình trạng cấp giấy chứng nhận và các thông tin có liên quan đến các thửa đất (trong đó gồm có bà Đỗ Thị Thanh Bích Dung) thuộc dự án Khu nhà ở Đông Bắc Sân bay tại đường Lê Thành Tông, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

4. UBND Thành phố báo cáo tiến độ thực hiện các bản án hành chính; Kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, của Tỉnh và kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 63 ngày 01/4/2024

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kết quả thực hiện khuyến nghị của EC về công tác IUU

TTr. UBND

P. KT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUBT

(302)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

Chiều

- 13 giờ 30: Dự làm việc với hộ dân kiến nghị liên quan việc cấp phép xây dựng công trình nhà ở liền kề

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM số 221 ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(302)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Làm việc với Công ty Cổ phần Diamond Bay về việc xây dựng đoạn 330m trên tuyến đường N6, phường 11, thành phố Vũng Tàu từ nguồn vốn của Doanh nghiệp (Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 2655/UBND-VP ngày 06/12/2023).

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM số 285 ngày 01/4/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp tổ công tác đặt biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM số 220 ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng, Sỹ

- 14 giờ 00: Dự tiếp công dân của Tổ đại biểu số 03-HĐND tỉnh (Quý I năm 2023)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 274 ngày 28/3/2024

của UBND TPVT

UBND Phường11

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác
Giáo dục quốc phòng và an ninh năm
2023; triển khai kế hoạch nhiệm vụ
năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM số 209 ngày 01/4/2024

của UBND tỉnh

Hội trường

BCHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo phương án xử lý đối với dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUBT (P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 00: Họp nghe báo cáo xử lý chậm triển khai đối với Dự án Khu phức hợp văn phòng – căn hộ cao cấp PTSC Tower tại số 266 Lê Lợi,

phường 7, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUBT (P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

Thứ Sáu

05/4

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 30 sơ kết Quý I/2024

Đ/c Chủ tịch

các Phó Chủ tịch

VPTU

Theo GM số 66 ngày 02/4/2024

 của Thành ủy

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Bình

- 11 giờ 00: Dự lễ tổng kết và trao giải kỳ thi OLP 30.4 lần thứ XXVII

TTr. UBND

VP

Theo GM của Trường THPT Lê Quý Đôn

Trường THPT Lê Quý Đôn

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Hội nghị Sơ kết công tác chỉnh trang đô thị đến tháng 3 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2024 và Sơ kết các Đề án: Đề án phát triển cây xanh; Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; Đề án điều chỉnh, đặt đổi tên đường

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 294 ngày 03/4/2024

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự hop nghe báo cáo tiến độ triển
khai thực hiện các nhiệm vụ Khối VHXH theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT, Phòng LĐTBXH

Theo GM

của UBND Tỉnh

VPUB (P301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Tiếp công dân:

1. Bà Trần Thị Bích Hảo, 360/2A đường Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Vũng Tàu.

2. Ông Nguyễn Văn Đại, 104/4/14 đường Ngô Đức Kế, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 287, 288 ngày 02/4/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 30: Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Tân Phước Thịnh và đón nhận huân chương lao động hạng ba

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Tân Phước Thịnh

AURORA EVENT CENTER, 169 Thùy Vân, P8

Đ/c Hùng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo xử lý chậm triển khai đối với Dự án Khu phức hợp văn phòng – căn hộ cao cấp PTSC Tower tại số 266 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUBT (P307)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 15 giờ 30: Dự khảo sát thực tế Bệnh
viện Lê Lợi TPVT

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. Y tế

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

BV Lê Lợi
TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng, Hằng

Thứ Bảy

06/4

Sáng

- 08 giờ 30: Dự Chương trình Tọa đàm “Tạo động lực làm việc, nâng cao kỹ năng giải quyết công việc và tăng cường năng lực số, phát triển văn hóa đọc cho đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”.

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường Thành ủy (Số 4 Hoàng Hoa Thám)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

07/4

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ bế mạc và trao giải kỳ thi OLP 30.4 lần thứ XXVII

TTr. UBND

VP

Theo GM của Trường THPT Lê Quý Đôn

Trường THPT Lê Quý Đôn

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bình