Công bố quy hoạch đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu
05:50:00 | 04-04-2024

Thực hiện việc công bố công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 để cho tất cả các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện. Thành phố Vũng Tàu đã có kế hoạch tổ chức công bố công khai quy hoạch đô thị đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

Thời gian dự kiến 01 buổi, từ ngày 01/4/2023 đến ngày 06/4/2024 tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, 76 đường Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu. Dự kiến số lượng người tham dự: khoảng 220 người.

Tài liệu phục vụ hội nghị gồm Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch và các Pano bản vẽ quy hoạch.

Đại diện Lãnh đạo UBND Tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng, UBND thành phố Vũng Tàu công bố Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu.

Hồ sơ đồ án sẽ được in ấn thành pano và các Quyết định trưng bày tại trụ sở Thành ủy, HĐND & UBND thành phố Vũng Tàu và tại UBND các Phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Thắng Nhì, Thắng Tam và phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Các quyết định đồ án kèm theo tại link này:

https://drive.google.com/drive/folders/16AirZc7vI6gRicd5Ew0hfg869JJJ_gx9?usp=sharing

Và Nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu sẽ được thông tin đăng tải trên các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Việt Bách, BBT