Mỗi đảng viên hãy là những người đi trước
05:57:00 | 04-04-2024

Câu nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là một cách nói dân gian nhưng chứa đựng trong đó biết bao tình cảm, sự tin tưởng của nhân dân đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát được bản chất vốn có, cần có của mỗi cán bộ, Đảng viên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền” nhằm đề cao việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần “đảng viên đi trước làng nước theo sau”, thời gian qua, nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực hoạt động cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò hạt nhân, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đóng góp công sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta rất cần một đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu và phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là những người thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, là những người “đi trước” để “làng nước theo sau”.

Đảng viên Khu phố 4, phường Rạch Dừa gương mẫu trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Những năm qua, Thành ủy Vũng Tàu đã xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho cả khóa chính là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp với mục đích làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố Vũng Tàu nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và lan tỏa ra toàn xã hội. Ở một khía cạnh trong việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhằm tăng thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội đã phát huy hiệu quả, từ sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu có 67 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 23 Đảng bộ cơ sở và 44 Chi bộ cơ sở với tổng số 13.700 đảng viên. Hằng năm, Thành ủy Vũng Tàu luôn chỉ đạo với mỗi tổ chức Đảng, Bí thư tại thành phố Vũng Tàu phải gương mẫu trước cấp ủy, cấp ủy phải gương mẫu trước đảng viên. Đó là đòi hỏi khách quan từ vai trò, vị trí của người đứng đầu, của cấp trên, của đảng viên trước quần chúng nhân dân. Vì thế, các cấp ủy Đảng phải đánh giá, lựa chọn đúng để phân công công tác, giao nhiệm vụ cho đảng viên cho phù hợp phẩm chất, năng lực, trình độ. Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng phải thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất, năng lực để cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, học tập để thực sự gương mẫu trong công việc, trong đạo đức, lối sống, trong tác phong hàng ngày, trong suy nghĩ và hành động. Dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, cán bộ, đảng viên cũng phải là người dám ở nơi đầu sóng, ngọn gió, chia ngọt sẻ bùi với quần chúng nhân dân. Làm được như vậy, cán bộ, đảng viên mới xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ và niềm tin của nhân dân về tấm gương “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Tìm hiểu thực tế tại 17 phường, xã của thành phố cho thấy, những con đường khang trang, sạch đẹp. Mỗi tổ, cụm dân cư có một nhà văn hóa. Những khu dân cư kiểu mẫu đã được xây dựng. Ở đây, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu luôn là những người đi trước, làm trước. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên đi đầu vì công việc chung, thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng… Từ sự nỗ lực, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, niềm tin của nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên, tạo sự đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Chia sẻ về tấm gương đảng viên Nguyễn Thị Hiền – đảng viên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ Khu phố 4, phường Rạch Dừa, bà Phạm Thị Thu - Bí thư chi bộ Khu phố 4, phường Rạch Dừa cho biết: “Là địa phương có nhiều người dân nhập cư, muốn tạo nên sức mạnh đoàn kết rất cần sự dẫn dắt, tập hợp của những người đảng viên có uy tín trong nhân dân như đảng viên Nguyễn Thị Hiền. Dù ở vị trí nào, chị cũng luôn nhiệt huyết với công tác phát triển Đảng, vận động, tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên trẻ lập nghiệp ở quê hương, tạo điều kiện cho họ tham gia hoạt động đoàn thể, để từ đó tạo nguồn cho tổ chức Đảng. Chị thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải ân cần khi tiếp xúc với nhân dân, phục vụ phải hết lòng và giúp đỡ nhân dân tham gia các phong trào chung”.

Theo đảng viên trẻ Lê Hoài An (khu phố 8, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu) thì: Theo em, trong thời đại ngày nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, bởi “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố." Mọi cán bộ, đảng viên ra sức học tập lý luận chính trị, nâng cao trình độ lý luận, nâng cao năng lực phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân và đất nước; chú trọng nêu gương về đạo đức, lối sống, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, quyết loại trừ chủ nghĩa cá nhân, nói không với tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác.

Ðại hội XIII của Ðảng đã khẳng định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Ðảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ."

Trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên tại thành phố Vũng Tàu hãy là những người đi trước, nêu gương về phong cách công tác đoàn kết, gắn bó với thực tiễn và quần chúng nhân dân, tác phong khoa học, chính quy, chuyên nghiệp và thiết thực, kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, bệnh thành tích và bệnh hình thức. Mỗi đảng viên cần thực sự sâu sát với quần chúng, quý trọng nhân dân, tuyên truyền và tổ chức hiệu quả cho quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, hòa mình vào thực tiễn cách mạng./.

Bài: Lê Ngân, BBT