Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 18- từ ngày 29/4/2024 đến ngày 04/5/2024)
06:07:00 | 03-05-2024

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

(Tuần thứ 18- Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 04/5/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

 

Thứ Hai

29/4

Nghỉ hoán đổi cho ngày Thứ bảy làm bù

 

Thứ Ba

30/4

- Nghỉ Lễ 30/4

 

- 08 giờ 00: Đi thăm và động viên các lực lượng phục vụ Nhân dân trong thời gian Lễ 30/4 và 01/5

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH

Theo KH

Đ/c Xuân

 

 Thứ Tư

01/5

- Nghỉ Lễ 01/5

 

 Thứ Năm

02/5

Sáng

- 07 giờ 00: Dự Chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh và phân luồng học sinh lớp 9 sau TN.THCS năm học 2023-2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM số 532 ngày 26/4/2024 của Phòng GDĐT

Trường THCS Trần Phú, P7, TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

 

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Công an TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

 

- 08 giờ 30: Dự họp tập thể UBND tỉnh cho ý kiến về:

1. Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh.

2. Quy hoạch phân khu 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH,

P. QLĐT

Theo GM số 314 ngày 26/4/2024

của UBND tỉnh

VPUBT

(P301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ, Đ/c Hằng

 

- 09 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 370 ngày 30/4/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

 

- 09 giờ 00: Họp trực tuyến làm việc với Sở Kế hoạch và Ngân sách, thành phố Gunsan, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc về chương trình lao động thời vụ người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc

Phòng LĐTBXH,

Phòng KT

VP,

Phòng LĐTBXH

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c

Hằng, Nguyệt

 

- 11 giờ 00: Dự họp trực tuyến tập thể UBND nghe báo cáo tình hình Lễ 30/4 và 01/5

Đ/c Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 314 ngày 26/4/2024

của UBND tỉnh; GM số 373 ngày 02/5/2024 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

 

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe phòng QLĐT báo cáo:

1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 3 tháng 2, Phường 10, 11;

2. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Mũi Nghinh Phong, Phường 2;

3. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, phường Thắng Tam.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 371 ngày 02/5/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe rà soát tiến độ xây dựng các Tờ Trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề tháng 5/2024

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 322 ngày 05/5/2024 của UBND TPVT

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Bằng

 

- 14 giờ 00: Khảo sát các tuyến phố văn minh đô thị (thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy)

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

Các P: 2, 9, NAN

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

 

Thứ Sáu

03/5

Sáng

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo tiến độ, chuẩn bị tiếp nhận và vận hành thử công trình Hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu 

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. VHTT; Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

 

- 08 giờ 00:  Dự giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

 

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo đề xuất danh mục công trình, dự án tổ chức khởi công, khánh thành chào mừng 60 năm chiến thắng Bình Giã (02/12/1964-02/12/2024); 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và chàomừng Đại hội Đảng bộ các cấp

UQ P. TCKH

P. TCKH

Theo GM số 323 ngày 02/5/2024

của UBND tỉnh

VPUBT

(P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Bằng

 

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo xử lý một số vướng mắc liên quan đến thi hành án hành chính

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 321 ngày 02/5/2024

của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

 

Chiều

- 14 giờ 00: Họp trực tuyến thường kỳ UBND thành phố Vũng Tàu tháng 4 năm 2024

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH, VP

Theo GM số 369 ngày 28/4/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Đỉnh

 

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến BCS đảng UBND tỉnh cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện dự án Nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

UQ Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT,

P. TCKH

Theo GM số 4174 ngày 03/5/2024

của Ban Cán sự Đảng

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình, Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

 

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu xem xét, cho ý kiến các nội dung:

1. Nghe TTPTQĐ Thành phố báo cáo:

- Về đề xuất xây dựng tiêu chí và phương án giao căn hộ chung cư tại Chung cư tái định cư phường Thắng Tam theo chỉ đạo tại Thông báo số 653/TB-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu.

-Về việc rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc (đơn khiếu nại, kiến nghị của ông (bà) Phạm Hữu Hiệp - Trần Thị Thanh Tịnh; kết quả giải quyết, các chỉ đạo và Thông báo kết luận liên quan) thuộc dự án Nhà Tang lễ thành phố Vũng Tàu

- Về việc tổng hợp, báo cáo và ý kiến đề xuất giải quyết vướng mắc thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (bao gồm đoạn đường Nguyễn Phong Sắc) tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

2. Thanh tra Thành phố báo cáo về kết quả rà soát hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu (vụ bà Trần Thị Kim Loan, ông Hoàng Hữu Nguyên, ông Hoàng Ngọc Thành) thuộc dự án Khu công viên Ao cá Phường 2.

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

TTPTQĐ, Thanh tra,

P. TNMT

Theo GM số 376 ngày 03/5/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

 

Thứ Bảy

04/5

Sáng

- 08 giờ 00: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5 về công tác chống khai thác IUU

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM số 329 ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(302)

Đ/c Hùng

Đ/c Thương

 

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị chuyên đề phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM số 377 ngày 03/4/2024

 của UBND TPVT

Nhà văn hóa Thanh niên

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

 

- 08 giờ 30: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu xem xét, cho ý kiến các nội dung:

1. Phòng Quản lý đô thị báo cáo về thực hiện các kiến nghị của Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Công an Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi thực hiện thu hồi đất dự án đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo:

- Kết quả kiểm tra việc cấp 07 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm giáo dục thường xuyên - 139 Phan Chu Trinh, P2;

- Công tác đấu giá đất;

- Một số trường hợp cưỡng chế THĐ;

- Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSĐ của ông Trần Công Khanh tại Phường 1, TPVT

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

TTPTQĐ,

P. TNMT,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình, Đ/c Hùng

Đ/c Thương

 

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo sắp xếp đơn vị sự nghiệp thành Công ty Cổ phần

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 331 ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Bằng

 

Chiều

- 13 giờ 30: Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo về ấn phẩm quảng bá về tỉnh

TTr. UBND

P. VHTT, VP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

 

- 14 giờ 00: Họp về nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 15 ngày 02/5/2024 của Ban KTNS

Trụ sở VP Đoàn ĐBQH

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

 

- 14 giờ 00: Họp nghe Báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng dự án Tỉnh lộ 994 và Nạo vét Kênh Bến Đình

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Theo GM số 374 ngày 02/5/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

 

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM của Hội đồng QĐ số 3295/QĐ-UBND ngày 24/4/2024

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

 

- 14 giờ 00: Kiểm tra thực địa về công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng (cả ngày)

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT,

P. QLĐT, UBND các phường, xã

Theo GM

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

 

- 14 giờ 30: Dự họp trực tuyến Thường Kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2024

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Đỉnh

 

Chủ Nhật

05/5

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

 

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

 

 

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi

 

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Mạnh Hùng