Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 19- từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)
06:07:00 | 07-05-2024

A\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

(Tuần thứ 19- Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

06/5

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Sỹ

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Hội CCB TP

Phòng LĐTBXH

Theo TB số 1182/TB-UBND ngày 04/5/2024 của UBND TPVT

Theo TB

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 761/QĐ-TTCP ngày 06/3/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Thanh tra

Theo GM số 383 ngày 05/5/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c  Thương

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với cử tri thành phố Vũng Tàu trước Kỳ họp Thứ Bảy, Quốc hội khóa XV.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

UBND Phường Thắng Nhì

Đ/c Hùng

Đ/c Nguyệt

09 giờ 30: Làm việc với phòng TNMT Thành phố về kết quả giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc cấp GCN quyền sử dụng đất.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 89 ngày 05/5/2024

của Thành ủy

Phòng họp BTV Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo lịch công tác

của UBND tỉnh ®

VPUBT (302)

Đ/c Xuân,

Hùng

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 761/QĐ-TTCP ngày 06/3/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Thanh tra

Theo GM số 383 ngày 05/5/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c  Thương

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm 2023-2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Hội đồng

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 30: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Lê Đức Thu (là người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Đức Bi), địa chỉ số 204/4 đường Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Đ/c: 189/27A đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu.

3. Ông Đào Quang Khải, Đ/c: 33/2 đường Lê Phụng Hiểu, phường 8, TP Vũng Tàu.

4. Ông Nguyễn Ngọc Ngoan, đ/c: 64/4 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TPVT

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 375, 386, 387, 389 ngày 02,06/5/2024 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 15 giờ 30: Họp trực tuyến Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến về:

Nghe báo cáo tiến độ 12 dự án trọng điểm theo Công văn số 8590-CV/TU ngày 02/5/2024 của Thường trực Tỉnh ủy.

P. TCKH

Theo GM số 4186 ngày 6/5/2024 của Ban cán sự Đảng

PH 2

89 LTK

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế “

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 339 ngày 6/5/2024

 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với cử tri thành phố Vũng Tàu trước Kỳ họp Thứ Bảy, Quốc hội khóa XV

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

UBND Phường Rạch Dừa

Đ/c Hùng

Đ/c Nguyệt

- 15 giờ 00: Làm việc với Thường trực Thành ủy về tình hình thực hiện dự án cụm TTCN Phước Thắng

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 90 ngày 5/5/2024

của Thành ủy

Phòng họp BTV Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 30: Dự họp Hội đồng xét khen thưởng tồ chức đảng và đảng viên của Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 10 ngày 06/5/2024

của HĐ

PH BTV Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

Thứ Ba

07/5

Sáng

- 09 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy về việc báo cáo đánh giá tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm của tỉnh  

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 1220 ngày 4/5/2024

của Tỉnh ủy

Phòng họp BTV

Tỉnh ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn Sở Công Thương tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.YT

P. KT

Theo GM số 385 ngày 05/5/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp HĐBT dự án Khu công viên ao cá P2 và đường QH A4

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 329 ngày 6/5/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 10 giờ 30: Tiếp công dân: bà Lý Mỹ Linh (địa chỉ: 1A đường Phan Văn Trị, phường Thắng Tam) liên quan việc Liên minh HTX Tỉnh chấm dứt tư cách xã viên không đúng quy định

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 388 ngày - 06/05/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 11 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng UBND Thành phố

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Chi bộ

PH 2

89 LTK

Ban LĐVP

Các

Đảng viên

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy về một số nội dung:

1. Cho ý kiến dự thảo Kế hoạch Thường trực Thành ủy làm việc với các Ban Đảng, đoàn thể Thành phố, các Đảng ủy phường, xã và các Chi bộ phòng, ban chuyên môn của Thành phố về việc rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra.

2. Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND Thành phố Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. - Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười Bốn – HĐND thành phố Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

3 Công tác tổ chức, cán bộ

4. Cho ý kiến Tờ trình 3390 của UBND Thành phố về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023.

5. UBKT Thành ủy báo cáo việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên

Đ/c Chủ tịch

P. NV, VP

Theo GM số 91 ngày 6/5/204

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân, Đ/c Hùng, Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 15 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung:

1. Công tác tổ chức cán bộ.

2. Cho ý kiến các nội dung:

- Văn bản số 3744/UBND-TCKH ngày 26/4/2024 của UBND Thành phố về việc xin ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025;  điều chỉnh,  bổ  sung  kế  hoạch  vốn  năm 2024 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh do UBND thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư

- Báo cáo 3810/BC-UBND ngày 02/5/2024 của UBND Thành phố về kết quả rà soát các tiêu chuẩn thành lập phường Long Sơn

- Dự thảo chương trình hành động của Thành ủy thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 42, 45 của Ban Chấp hành TW Đảng

3. Cho ý kiến kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1165 ngày 02/4/2024 của BTV Tỉnh ủy

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. TCKH

Theo GM số 92 ngày 6/5/2024

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân, Đ/c Hùng, Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt, Sỹ

- 14 giờ 00: Dự họp khiếu nại của 08 hộ dân Dự án Khu tái định cư Tây bắc A3

UQ

Chánh Thanh tra

Thanh tra

Theo lịch công tác

của UBND tỉnh ®

VPUB (P307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 45: Họp khiếu nại của ông Đỗ Viết Hùng thành phố Vũng Tàu và vụ việc ông Nguyễn Văn Tổng

UQ

Chánh Thanh tra

Thanh tra,

P. TNMT

Theo lịch công tác

của UBND tỉnh ®

VPUB (P307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM số 384 ngày 05/5/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

 Thứ Tư

08/5

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư Thành phố để nắm tình hình và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng và tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 93 ngày 7/5/2024

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác GDQP&AN năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BCHQSTP

Theo GM số 391 ngày 6/5/2024

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Làm việc với 03 đơn vị lực lượng vũ trang (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thống nhất phương án xây dựng lại hạng mục công trình do thu hồi đất thực hiện Đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD QLĐT,

TTPTQĐ

Theo GM số 392 ngày 6/5/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình, Đ/c Hùng

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến triển khai
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về việc xây dựng Nghị
định quy định về bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và
Nghị định quy định về giá đất

UQ P.TNMT

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 343 ngày 7/5/2024

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Làm việc với Sở TNMT về rà soát Danh mục dự án có thu hồi đất và Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UQ PTNMT

P. TNMT

Theo GM số 397 ngày 7/5/2024 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UQ P. TNMT

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 398 ngày 8/5/2024 của UBND TPVT

PH

TTPTQĐ

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo về giải quyết kiến nghị liên quan của Công ty Vũng Tàu Marina

UQ P. TNMT

P. TNMT

Theo lịch công tác

của UBND tỉnh ®

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 11 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo khó khăn vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác

của UBND tỉnh ®

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 13 giờ 30: Họp làm việc với Đoàn công tác của Bộ GDĐT về việc tổng kết kiểm tra công nhận tỉnh BR-VT đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo lịch công tác

của UBND tỉnh ®

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo 03 đồ án quy hoạch:

1. Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10;

2.  Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công viên hồ Rạch Bà, thành phố Vũng Tàu;

3. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, phường Thắng Tam

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 395 ngày 6/5/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 18 giờ 00: (LẤY PHIẾU TTR, HOẢN HỌP) Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo các đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/1000:

  1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu;
  2. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư đường Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa;
  3. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư phía nam Lữ đoàn 171, Phường 11;

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư phía Bắc Lữ đoàn 171, Phường 12

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 396 ngày 7/5/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

 Thứ Năm

09/5

Sáng

- 07 giờ 15: Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (03 ngày - từ ngày 09 đến 11/5/2024)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo QĐ số 1218 ngày 02/5/2024

của BTV Tỉnh ủy

HT B

TTHN tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 00: Tham dự Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị”

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

P. NV

Theo GM

của Sở LĐTBXH

Hội trường B TTHN

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo:

Tình hình xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT, P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 30: Nghe báo cáo việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thái Hà tại đường Trần Khắc Chung, Phường 7, thành phố Vũng Tàu

UQ P. TNMT

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 11 giờ 00:  Dự họp nghe báo cáo:

1. Xem xét về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

2. Xem xét về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

3. Danh mục dự án dự kiến chuyển về cấp huyện quyết định đầu tư, việc xem xét sửa đổi Nghị quyết phân công nguồn thu và nhiệm vụ chi đối với phần đấu giá đất của cấp huyện.
4. Thống nhất danh sách các Nghị quyết có đủ điều kiện trình ra tại kỳ họp vào ngày 21/5/2024

Đ/c Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD TPVT,

P. TCKH

Theo GM số 358 ngày 8/5/2024 của Tỉnh ủy

VPUBT

(301)

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Tham gia Hội đồng sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tại Phòng Nội vụ

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

PNV

Theo GM số 216 ngày 7/5/2024

của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

Thứ Sáu

10/5

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VN trong thời kỳ mới

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 1223 ngày 7/5/2024

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra (theo Quyết định 1165-QĐ/TU, ngày 02/4/2024 của BTV Tỉnh ủy) kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu và đồng chí Bí thư Thành ủy

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

UQ P. KT

P. KT

Theo GM số 354 ngày 8/5/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Cấp ủy, Chính quyền, Công đoàn với các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2024

TTr. UBND

Phòng

LĐTBXH,

P. TCKH

Theo GM ngày 04/5/2024 của Liên đoàn lao động tỉnh

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dư Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội đến chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn TPVT

TTr. UBND

P. NV

Theo VB số 21 ngày 3/5/2024 của UBMTTQVN

HT 04 HHT

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Nghe báo cáo việc kế hoạch tổ chức:

1. Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại huyện Côn Đảo (27/7)

2. Các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã (02/12/1964-02/12/2024)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT

(302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự phiên họp mở rộng lần thứ Mười bốn của Thường trực HĐND TPVT

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM số 94 ngày 8/5/2024 của HĐND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5 về công tác chống khai thác IUU

TTr. UBND

P. KT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT

(307)

Đ/c Hùng

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Họp rà soát tình hình tổ chức Đại hội Dân tộc

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Thứ Bảy

11/5

Sáng

- 08 giờ 00: Tham gia báo cáo chuyên đề “Triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh BR-VT thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050”

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT

Đ/c Xuân, Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Kiểm tra thực địa về công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT,

P. QLĐT, UBND các phường, xã

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

12/5

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (CVTH).

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Thị Xuân