Số hiệu 05/VBHN-BTNMT
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Hình thức văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Thứ trưởng - Lê Minh Ngân
Tệp đính kèm Tải file 1