Số hiệu 11/2022/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Ngày ban hành 27/04/2022
Ngày hiệu lực 27/04/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Phó Thủ tướng - Lê Minh Khái
Tệp đính kèm