Số hiệu 09/2022/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Phó Thủ tướng - Lê Minh Khái
Tệp đính kèm