Số hiệu 03/NQ-UBBC
Trích yếu nội dung về việc công bố danh sách nhứng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 12 khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành UBBC phường 12
Người ký duyệt Chủ tịch Võ Thị Thu Hồng
Tệp đính kèm Tải file 1