Số hiệu 476/QĐ-BTNMT
Trích yếu nội dung Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày hiệu lực 14/03/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Thứ trưởng - Lê Minh Ngân
Tệp đính kèm Tải file 1