Số hiệu 03/NQ-UBBC
Trích yếu nội dung Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Phường 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành UBBC phường 7
Người ký duyệt Chủ tịch Nguyễn Xuân Thanh
Tệp đính kèm Tải file 1