Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu (Cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 21/7/2021)
10:38:00 | 21-07-2021

 BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu

(Cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 21/7/2021)

 

1. Tình hình diễn biến dịch bệnh

Tính đến 06 giờ 00, ngày 21 tháng 7 năm 2021: 122 F0, 828 F1, 426 F2

Tính đến 18 giờ, ngày 21 tháng 7 năm 2021: 134 F0, 848 F1, 426 F2

Tăng: 12 F0 trong cộng đồng, 20 F1

2. Nhận định tình hình

- Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 134 F0, 848 F1, 426 F2 (Tăng: 02 F0, 16F1)

- Về 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tăng trong thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ ngày 21/7/2021:

+ 07 trường hợp trong cộng đồng (mẫu gộp tại phường 3, 11, Rạch Dừa)

+ 02F1 trong khu CLTT;

+ 01 trường hợp trong bệnh viện Vũng Tàu;

+ 02 trường hợp cộng đồng

3. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm: 545 mẫu

- Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp) khu phong tỏa 219 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam (đã thực hiện phong tỏa 14 ngày): 74 mẫu

- Thực hiện lấy mẫu tại khu phong tỏa hẻm 179 Trần Phú, Phường 5: 262 mẫu.

- Thực hiện test nhanh Covid-19 cho 04 người (người nhà ca nghi ngờ tại Phường 11) lúc 15 giờ 00 ngày 21/7/2021, kết quả dương tính; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 04 trường hợp trên, gửi mẫu đến CDC tỉnh.

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho đối tương cách ly và sau cách ly ngày - ngày 20/07/2021 (92 mẫu) và ngày 21/07/2021(113 mẫu).

4. Công suất các cơ sở cách ly trên địa bàn:

* Tổng số công suất: 2530; đang cách ly: 1070; còn lại: 980

- Cơ sở cách ly thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020

04 khách sạn; công suất: 432; đang tổ chức cách ly: 245; còn lại: 30

- Cơ sở cách ly thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020:

05 cơ sở, công suất: 2098; đang tổ chức cách ly: 828; số thực tế còn 980.

5. Các khu vực trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa hay giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn Thành phố có 20 điểm phong tỏa thuộc các phường 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, Thắng Nhì; số dân: 8604.

Số khu phong tỏa đã có quyết định của UBND tỉnh: 13, số đang chờ quyết định: 07.

6. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với các đơn vị trong khu công nghiệp, cảng biển, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp:

Thành phố đã thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Phường: 11, 12 và Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện Kiểm tra các cơ sở sản xuất thủy hải trên địa bàn, tổng số : 07

Vi phạm: 03 cơ sở (không thực hiện 03 tại chỗ trong phòng chống dịch Covid-19). Đoàn yêu cầu dừng hoạt động của các cơ sở.

7. Công tác kiểm soát, xử lý các trường hợp chấp hành việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Số xử phạt mới (từ 06 giờ ngày 21/7/2021 đến 18 giờ ngày 21/7/2021):

UBND thành phố xử lý vi phạm 04 trường hợp, số tiền: 60 triệu đồng.

UBND phường, xã xử phạt 34 trường hợp ra đường khi không cần thiết. Tổng số tiền: 76 triệu đồng. Lũy tích: 236 trường hợp, tổng số tiền: 438 triệu đồng