Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu (Cập nhật đến 06 giờ 00 ngày 22/7/2021)
11:35:00 | 21-07-2021

BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu

(Cập nhật đến 06 giờ 00 ngày 22/7/2021)

 1. Tình hình diễn biến dịch bệnh

Tính đến 18 giờ 00, ngày 21 tháng 7 năm 2021: 134 F0, 848 F1, 426 F2

Tính đến 06 giờ, ngày 22 tháng 7 năm 2021: 135 F0, 848 F1, 426 F2

Tăng: 01F0

2. Nhận định tình hình

 Tính đến 06 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 135 F0, 848 F1, 426 F2 (Tăng: 01 F0 đã được cách ly trong khu CLTT)

3. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm:

Triển khai kế hoạch xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại 1 số vùng nguy cơ: Cảng Bến Đá, Cảng đóng tàu thuyền (Phường 5); số người dân còn lại của phường 11 và số hộ còn lại của phường Thắng Nhì.

4. Công suất các cơ sở cách ly trên địa bàn:

* Tổng số công suất: 2530; đang cách ly: 1157; còn lại: 980

- Cơ sở cách ly thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020

04 khách sạn; công suất: 432; đang tổ chức cách ly: 246; còn lại: 30

- Cơ sở cách ly thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020:

05 cơ sở, công suất: 2098; đang tổ chức cách ly: 911; số thực tế còn 920.

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai hoạt động khu cách ly tập trung tại trường THCS Võ Văn Kiệt (Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 21/7/2120 của UBND Tỉnh) và trường TH Phước An (Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 21/7/2120 của UBND Tỉnh).

5. Các khu vực trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa hay giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn Thành phố có 20 điểm phong tỏa thuộc các phường 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, Thắng Nhì; số dân: 8604.

Số khu phong tỏa đã có quyết định của UBND tỉnh: 17, 03 khu phong tỏa tại phường 3 đang chờ thông báo kết quả xét nghiệm của CDC Tỉnh.

6. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với các đơn vị trong khu công nghiệp, cảng biển, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp:

Thành phố đã thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Phường: 11, 12 và Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện Kiểm tra các cơ sở sản xuất thủy hải trên địa bàn, tổng số: 07

 Vi phạm: 03 cơ sở (không thực hiện 03 tại chỗ trong phòng chống dịch Covid-19). Đoàn yêu cầu dừng hoạt động của các cơ sở

7. Công tác kiểm soát, xử lý các trường hợp chấp hành việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Số xử phạt mới (từ 18 giờ ngày 22/7/2021 đến 06 giờ ngày 22/7/2021): 10 trường hợp ra đường khi không cần thiết, số tiền: 40 triệu đồng.

Tính đến thời điểm báo cáo, cộng dồn: 250 trường hợp, tổng số tiền: 538 triệu đồng. Trong đó (UBND thành phố xử lý vi phạm 04 trường hợp, số tiền: 60 triệu đồng; UBND các phường, xã: 478 triệu đồng).

8. Kiến nghị:

Đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh) ban hành thông báo kịp thời đối với các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SAR-CoV-2 để địa phương có căn cứ trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế kịp thời; Đối với những trường hợp F1 đang CLTT trong khu cách ly, đề nghị CDC tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm lần 2 kịp thời để BCĐ phòng chống Covid-19 thành phố cấp Giấy xác nhận hoàn thành thời gian CLTT cho các trường hợp này