Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 06 giờ 00 ngày 23/7 đến 06 giờ 00 ngày 24/7/2021)
08:45:00 | 24-07-2021

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 06 giờ 00 ngày 23/7 đến 06 giờ 00 ngày 24/7/2021)

 1. Số ca F0 ghi nhận mới:

Từ 06 giờ ngày 23/7 đến 06 giờ 00 ngày 24/7, thành phố ghi nhận thêm 43 ca mắc mới. (Trong đó: 08 ca tại BV Vũng Tàu; 13 ca trong khu phong tỏa; 21 ca trong khu cách ly trường TH Nguyễn Viết Xuân; 01 ca đang điều trị tại huyện Xuyên Mộc)

Lũy kế đến nay là 185 ca

2. Công tác truy vết:

- Số F1 truy vết trong ngày: 97 trường hợp.

- Số F2 truy vết trong ngày: 52 trường hợp.

(Lũy kế: 1444 F1, 1317F2)

3. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm

a) Trong ngày 23/7/2021

Tổng số mẫu lấy trong ngày: 4.849, trong đó:

+ Số mẫu xét nghiệm PCR tại khu phong tỏa: 3008 mẫu, đã gửi CDC tỉnh

+ Thực hiện lấy mẫu test nhanh 1.841 mẫu (trong đó thực hiện lấy mẫu test nhanh tại Phường 5 (khu phố 3, 6, 7): 1000 mẫu; Đội ngũ Shipper (điểm lấy mẫu tại Nhà thi đấu Đa năng): 841 mẫu

b) Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/7/2021:

- Tổ chức lấy mẫu gộp vào sáng ngày 24/07/2021 (tại 2 khu phong tỏa mới 492 Hùng Vương, 198/6 Lê Lai – Phường 4): 180 mẫu

- Sáng ngày 24/7/2021, tổ chức lấy mẫu khu phong tỏa tại Phường 3 (số 205/8 Trương Công Định và lấy vét tại Chung cư 199 NKKN): 150 mẫu

- Tổ chức lấy mẫu gộp tại KP1, 3, 6: 2.466 mẫu

4. Nhận định tình hình:

Hiện tại ca bệnh vẫn gia tăng tại khu phong tỏa và các khu CLTT, trong ngày, tăng 43F0 ghi nhận tại các khu phong tỏa 13 ca, 21 ca trong khu CLTT Nguyễn Viết Xuân; 01 ca đang điều trị tại Xuyên Mộc; 08 ca là F1 có triệu chứng sốt, đã chuyển từ khu CLTT vào BV Vũng Tàu.

5. Công tác hậu cần:

a) Nhân lực: hiện nhân lực y tế tại chỗ đủ đáp ứng yêu cầu; thành phố huy động lực lượng nhân viên y tế từ các trường học, cơ sở tư nhân và lực lượng tình nguyện có chuyên môn y tế tập huấn tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm.

b) Khu vực phong tỏa cách ly

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn Thành phố có 28 điểm phong tỏa thuộc các phường 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, Thắng Nhì; số dân: 9370 người.

Tăng mới 07 khu phong tỏa mới tại phường 4, phường 10, 11, 12

c) Vật tư y tế

Số vật tư trang thiết bị, sinh phẩm, Test… mới nhận trong ngày: 0

Số tồn tại đơn vị: 10.000 (Trung tâm y tế) và 13.000 (tại Phòng Y tế)

Nhu cầu ngày tiếp theo: trang phục bảo hộ cấp 2, 3 (đã đề xuất Tỉnh, chưa được cấp).