Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 06 giờ 00 ngày 24/7 đến 06 giờ 00 ngày 25/7/2021)
10:39:00 | 25-07-2021

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 06 giờ 00 ngày 24/7 đến 06 giờ 00 ngày 25/7/2021)

 

1. Số ca F0 ghi nhận mới:

Từ 06 giờ ngày 24/7 đến 06 giờ 00 ngày 25/7, thành phố ghi nhận thêm 08 ca mắc mới. Trong đó: 05 ca trong khu cách ly tập trung (05 F1 tại khu CLTT số 89 Lê Lợi, 02 F1 ở khu CLTT trường TH Nguyễn Viết Xuân); 01 F1 khu CLTT ký túc xá trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ chuyển vào BV Vũng Tàu.

Lũy kế đến nay là 193 ca

2. Công tác truy vết:

- Số F1 truy vết trong ngày: 24 trường hợp.

- Số F2 truy vết trong ngày: 35 trường hợp.

(Lũy kế: 1468 F1, 1352F2)

3. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm

a) Trong ngày 24/7/2021

Tổng số mẫu lấy xét nghiệm RT-PCR trong ngày: 3365, trong đó:   

- Khu cách ly tập trung: 139 mẫu

- Phường 11: (điểm phong tỏa 786/9 Bình Giã): 507/dự kiến 400. Lấy mẫu xét nghiệm cho 1 số hộ giáp ranh khu vực Phường 12.

- Phường 12: số mẫu đã lấy 2340/ dự kiến 2466.

- Khu phong tỏa tại Phường 3 (205/8 Trương Công Định và lấy vét tại Chung cư 199 NKKN): 158 mẫu

- Lấy mẫu gộp tại 2 khu phong tỏa mới (492 Hùng Vương; 198/6 Lê Lai, Phường 4): 221 mẫu

b) Kế hoạch triển khai tiếp theo

 Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm xét nghiệm Covid-19 tại 1 số điểm lấy mẫu phường Thắng Nhì, Phường 12

4. Nhận định tình hình:

Hiện tại ca bệnh vẫn gia tăng tại khu phong tỏa và các khu CLTT, trong ngày, tăng 08F0 ghi nhận tại các khu cách ly tập trung 05 ca (trong đó: 05 F1 CLTT tại số 89 Lê Lợi, 02 F1 ở khu CLTT trường TH Nguyễn Viết Xuân); 01F1 chuyển từ khu CLTT ký túc xá trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ vào BV Vũng Tàu.

5. Công tác hậu cần:

a) Nhân lực: hiện nhân lực y tế tại chỗ đủ đáp ứng yêu cầu; thành phố huy động lực lượng nhân viên y tế từ các trường học, cơ sở tư nhân và lực lượng tình nguyện có chuyên môn y tế tập huấn tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm.

 b) Khu vực phong tỏa cách ly

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn Thành phố có 31 điểm phong tỏa thuộc các phường 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, Thắng Nhì, Thắng Nhất; số dân: 9545 người.

Tăng mới 03 khu phong tỏa mới tại phường 3, Thắng Nhì, Thắng Nhất

c) Vật tư y tế

Số vật tư trang thiết bị, sinh phẩm, Test… mới nhận trong ngày: 0

Số tồn tại đơn vị: 10.000 (Trung tâm y tế) và 10.000 (tại Phòng Y tế)

Nhu cầu ngày tiếp theo: trang phục bảo hộ cấp 2, 3 (đã đề xuất Tỉnh, chưa được cấp).