Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 24/10/2021)
10:53:00 | 26-10-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 24/10/2021)

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 12 giờ 00 đến 18 giờ 00 ngày 24/10/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 14 ca mắc Covid-19:

- 11 ca ngoài cộng đồng (Phường 7: 02 ca; Phường 8: 02 ca; Phường 12: 07 ca)

- 03 ca trong khu cách ly tập trung tạm thời số 89 Lê Lợi.

Lũy kế tổng số ca F0: 1.389 ca; đã điều trị khỏi 1.217

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 13 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 4101 F1; 2713 F2

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

- Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, như:

+ Kế hoạch số 8304/KH-UBND ngày 23/10/2021 của UBND Thành phố về việc "Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 (lần 2) và đợt 17 năm 2021 tại thành phố Vũng Tàu".

+ Thông báo số 370/TB-BCĐ ngày 23/10/2021 của Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 Thành phố về việc "Thông báo phân công nhiệm vụ điểm tiêm vắc xin (ngày 24/10 - 25/10/2021)".

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn 15467/UBNDVP ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh.

- Dự họp Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương.

- Trung tâm chỉ huy PC dịch Covi-19 Thành phố làm việc với Tổ truy vết về công tác truy vết các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm vi rút Sars-CoV-2 trên địa bàn Thành phố.

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Thực hiện test nhanh Covid – 19:   mẫu

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 185 mẫu

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 18/10 đến 20/10/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 15 (bổ sung) tại các phường, xã: đã tiêm 17.829 liều/55.300 liều.

- Ngày 21/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 tại các điểm tiêm: trường TH Lê Lợi, THCS Trần Phú và các phường, xã: 3.411 liều/5904 liều.

- Ngày 24/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 (lần 2) và đợt 17 tại các điểm tiêm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tính đến 19 giờ: 7.396 người.

4. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Hồ sơ tiếp nhận

Số hồ sơ gửi Sở LĐTBXH

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

123.829 hồ sơ 247.239.800.000đ

114.358

225.840.700.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1381

 

1185

1072

4.266.555.000đ

Người lao động ngừng việc

80

80

80

120.000.000

Hộ kinh doanh

1826

1624

4.848.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

10.543

10.357

10.357.000.000đ (1.000.000đ/

người)

 

5. Số lượng người di chuyển từ nơi khác về (tại thời điểm báo cáo)

Số người từ các tỉnh, thành có dịch về địa phương, khai báo y tế: 409    trường hợp (về từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Cần Thơ..., các tỉnh khác)

Lũy kế: Tính từ ngày 19/8/2021 đến 18h00 ngày 24/10/2021 là 2.130 người.

 6. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

 Lũy kế số liệu xử phạt từ ngày 23/9/2021 đến 18h00 ngày 24/10/2021:

- Lực lượng Công an thành phố lập 97 biên bản, ra quyết định xử phạt 30 trường hợp, số tiền 90.650.000 đồng. Thi hành 312 quyết định xử phạt - số tiền 615.250.000 đồng;

- Công an Thành phố phối hợp lực lượng chức năng lập 86 biên bản, ra quyết định xử phạt 42 trường hợp - số tiền 105.750.000 đồng;

- Lũy kế xử phạt của UBND các phường, xã: 78 trường hợp – số tiền 136.653.000 đồng.