Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 27/10/2021)
10:10:00 | 01-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 27/10/2021)

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 27/10/2021, thành phố Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc Covid-19

Lũy kế tổng số ca F0: 1.416 ca; đã điều trị khỏi 1.217

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 0 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 4170 F1; 2812 F2

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn:

- Thông báo số 726-TB/TU ngày 26/10/2021 của Thường trực Thành ủy về việc “Thông báo kết luận của thường trực thành ủy tại cuộc họp ngày 24 tháng 10 năm 2021”.

- Thông báo số 162-TB/BCĐ ngày 26/10/2021 của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc “Thông báo kết luận của thường trực ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 thành phố tại cuộc họp giao ban ngày 26/10/2021”.

- Kế hoạch số 8365/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND Thành phố về việc "Kiểm tra công tác quản lý cư trú trong thời gian áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu".

- Thông báo số 382/TB-TTCH ngày 25/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc "Thông báo kết luận cuộc họp tăng cường kiểm soát phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu".

- Công văn số 379/BCĐ-VP ngày 25/10/2021 của Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 Thành phố về việc “Rà soát các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc xin phòng dịch Covid-19".

- Kế hoạch số 378/KH-TCT ngày 25/10/2021 của Tổ công tác phản ứng nhanh về việc "Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở chế biến hải sản đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu".

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm gộp: 59 mẫu/311 người

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 18/10 đến 20/10/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 15 (bổ sung) tại các phường, xã: đã tiêm 17.829 liều/55.300 liều.

- Ngày 21/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 tại các điểm tiêm: trường TH Lê Lợi, THCS Trần Phú và các phường, xã: 3.411 liều/5904 liều.

- Ngày 24/10/2021 – 26/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 (lần 2) và đợt 17 tại các điểm tiêm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: tính đến ngày 26/9/2021 đã tiêm 33.739 liều/38.560 liều (trong đó tại Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn: 2.200 liều).

3. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Hồ sơ tiếp nhận

Số hồ sơ gửi Sở LĐTBXH

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

123.829 hồ sơ 247.239.800.000đ

114.358

225.840.700.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1381

 

1185

1072

4.266.555.000đ

Người lao động ngừng việc

80

80

80

120.000.000

Hộ kinh doanh

1826

1624

4.848.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

10.543

10.357

10.357.000.000đ (1.000.000đ/

người)

                        4. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

                        4.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

                        Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 12h00 ngày 27/10/2021: tiếp nhận, lập danh sách 4674 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 198 trường hợp). Có 3252 người dân về từ 04 tỉnh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An (TPHCM: 2446, Đồng Nai: 492, Bình Dương: 249, Long An: 65)

                        4.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

                        Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến ngày 26/10/2021: Lập biên bản 204 trường hợp, tạm giữ 25 xe, 165 giấy tờ.

4.3. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

-  Lũy kế kiểm tra cơ sở lưu trú từ ngày 16/10/2021 đến ngày 26/10/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 1135 cơ sở. Ra quyết định xử phạt 14 trường hợp, số tiền 25.000.000 đồng.

 4.4. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19:

                         - Lũy kế số liệu xử phạt từ ngày 23/9/2021 đến 06h00 ngày 26/10/2021:

                        - Lực lượng Công an thành phố lập 97 biên bản, ra quyết định xử phạt 30 trường hợp, số tiền 90.650.000 đồng. Thi hành 319 quyết định xử phạt - số tiền 634.750.000 đồng;

            - Công an Thành phố phối hợp lực lượng chức năng lập 94 biên bản, ra quyết định xử phạt 51 trường hợp - số tiền 121.750.000 đồng;

                        - Lũy kế xử phạt của UBND các phường, xã: 78 trường hợp – số tiền 136.653.000 đồng.