Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 28/10/2021)
10:28:00 | 01-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 28/10/2021)

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 28/10/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 07 ca mắc Covid-19:

- 02 ca từ TP Hồ Chí Minh đến TP.Vũng Tàu ở tại Phường 7;

- 01 ca trong khu cách ly 89 Lê Lợi (liên quan đế người về từ TPHCM);

- 04 ca rã ống gộp dương trong khu phong tỏa khu trọ số 67 Phước Thắng (Phường 12).

Lũy kế tổng số ca F0: 1.426 ca; đã điều trị khỏi 1.217

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 0 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 4202 F1; 2868 F2

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn:

- Công văn số 998-CV/TU ngày 27/10/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về việc “Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (đợt 2)”.

- Công văn số 160-CV/BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc “Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

- Thông báo số 385-TB/BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc "Thông báo phân công nhiệm vụ điểm tiêm vắc xin (ngày 27/10/2021)".

- Công văn số 8384/UBND-VP ngày  26/10/2021 của UBND Thành phố về việc “Hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19”.

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 186 mẫu

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 24/10/2021 – 26/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 (lần 2) và đợt 17 tại các điểm tiêm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: tính đến ngày 26/9/2021 đã tiêm 33.739 liều/38.560 liều (trong đó tại Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn: 2.200 liều).

- Ngày 27/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm trường TH Lý Tự Trọng: 702 liều.

4. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Hồ sơ tiếp nhận

Số hồ sơ gửi Sở LĐTBXH

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

123.829 hồ sơ 247.239.800.000đ

114.358

225.840.700.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1381

 

1185

1072

4.266.555.000đ

Người lao động ngừng việc

80

80

80

120.000.000

Hộ kinh doanh

1826

1624

4.848.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

10.543

10.357

10.357.000.000đ (1.000.000đ/

người)

                       

4. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

4.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

- Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 12h00 ngày 28/10/2021: tiếp nhận, lập danh sách 5211 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. Có 3579 người dân về từ 04 tỉnh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An (TPHCM: 2694, Đồng Nai: 544, Bình Dương: 270, Long An: 71).

4.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông  

 Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 12h00 ngày 28/10/2021: Lập biên bản 231 trường hợp, tạm giữ 28 xe, 189 giấy tờ.

4.3. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 28/10/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 1318 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 14 trường hợp, số tiền 25.000.000 đồng.

4.4. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19:

- Lũy kế số liệu xử phạt từ ngày 23/9/2021 đến 12h00 ngày 28/10/2021:

- Lực lượng Công an thành phố lập 97 biên bản, ra quyết định xử phạt 30 trường hợp, số tiền 90.650.000 đồng. Thi hành 319 quyết định xử phạt - số tiền 634.750.000 đồng;

- Công an Thành phố phối hợp lực lượng chức năng lập 94 biên bản, ra quyết định xử phạt 51 trường hợp - số tiền 121.750.000 đồng;

- Lũy kế xử phạt của UBND các phường, xã: 78 trường hợp – số tiền 136.653.000 đồng.