Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 29/10/2021)
11:03:00 | 01-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 29/10/2021)

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 12 giờ 00 đến 18 giờ 00 ngày 29/10/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 01 ca mắc Covid-19:

+ 01 ca cộng đồng tại Phường 10 (về từ TPHCM)

+ 04 ca rã ống gộp dương tính trong khu phong tỏa 67 Phước Thắng, Phường 12

+ 07 ca rã ống gộp dương, liên quan đến F0 tại công trường (địa chỉ 28 Thi Sách)

Lũy kế tổng số ca F0: 1.447 ca; đã điều trị khỏi 1.217

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 18 trường hợp

- Số F2 truy vết: 12 trường hợp

Lũy kế: 4263 F1; 2903 F2

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn:

- Công văn số 399/TTCH-VP ngày 28/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Thành phố về việc "Thực hiện Thông báo số 143-TB/BCĐ ngày 13/10/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID19 thành phố Vũng Tàu".

- Công văn số 8457/UBND-VP ngày 28/10/2021 của UBND Thành phố về việc "Tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đối với người ngoài tỉnh về, vào thành phố Vũng Tàu".

- Kế hoạch số 8519/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố về việc "Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, đợt 12 (lần 3) cho các doanh nghiệp tại thành phố Vũng Tàu năm 2021".

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 198 mẫu trong khu cách ly tập trung

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 24/10/2021 – 26/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 (lần 2) và đợt 17 tại các điểm tiêm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: tính đến ngày 26/9/2021 đã tiêm 33.739 liều/38.560 liều (trong đó tại Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn: 2.200 liều).

- Ngày 27/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm trường TH Lý Tự Trọng: 702 liều.

- Ngày 29/10/2021: Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 tại phường xã.

4. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ gửi Sở LĐTBXH

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

132.926

117.746

236.659.440.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

 

1185

1072

4.266.555.000đ

Hộ kinh doanh

1826

1634

4.902.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

10.830

10.654

10.654.000.000đ (1.000.000đ/ người)

                       

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn TPVT

- Ngày 29/10/2021, Công an các phường, xã tiếp nhận, lập danh sách 404 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 35 trường hợp).

- Có 294 người dân về từ 04 tỉnh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An (TPHCM: 211, Đồng Nai: 60, Bình Dương: 17, Long An: 6)

- Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 29/10/2021: tiếp nhận, lập danh sách 6064 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 252 trường hợp). Có 4120 người dân về từ 04 tỉnh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An (TPHCM: 3092, Đồng Nai: 644, Bình Dương: 300, Long An: 84).

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông  

Tổ chức 16 tổ TTKS với 30 lượt TTKS (80 lượt CBCS tham gia). Lập biên bản 57 trường hợp, tạm giữ 10 xe, 47 giấy tờ. Lỗi vi phạm:

- 04 trường hợp vi phạm tốc độ

- 03 trường hợp thay đổi đặc tính

- 01 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

- 01 trường hợp lạng lách, đánh võng

- 02 trường hợp điều khiển xe không gương

- 03 trường hợp đi ngược chiều

- 02 trường hợp điều khiển phương tiện đi sai phần đường, làn đường

- 07 trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định

- 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 29/10/2021: Lập biên bản 348 trường hợp, tạm giữ 44 xe, 290 giấy tờ.

5.3. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

+ Trong ngày 29/10/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra: 113 cơ sở lưu trú (trong đó: 24 nhà nghỉ, khách sạn; 89 nhà trọ)

+ Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 29/10/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 1566 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 16 trường hợp, số tiền 25.000.000 đồng

5.4. Công tác xử phạt liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19:

- Lực lượng Công an: Thi hành 038 quyết định xử phạt số tiền 6.000.000đ.

- UBND các phường, xã: 78 trường hợp – số tiền 136.653.000 đồng.