Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 30/10/2021)
11:50:00 | 01-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 30/10/2021)

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 12 giờ 00 đến 18 giờ 00 ngày 30/10/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 01 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng Phường 5 (trở về từ TP Hồ Chí Minh, test nhanh dương tính).

Lũy kế tổng số ca F0: 1.454 ca; đã điều trị khỏi 1.217

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 0 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 4329 F1; 2926 F2

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn:

- Công văn số 399/TTCH-VP ngày 28/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Thành phố về việc "Thực hiện Thông báo số 143-TB/BCĐ ngày 13/10/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID19 thành phố Vũng Tàu".

- Công văn số 8457/UBND-VP ngày 28/10/2021 của UBND Thành phố về việc "Tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đối với người ngoài tỉnh về, vào thành phố Vũng Tàu".

- Kế hoạch số 8519/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố về việc "Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, đợt 12 (lần 3) cho các doanh nghiệp tại thành phố Vũng Tàu năm 2021".

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

 Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 215 mẫu

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 24/10/2021 – 26/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 (lần 2) và đợt 17 tại các điểm tiêm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: tính đến ngày 26/9/2021 đã tiêm 33.739 liều/38.560 liều (trong đó tại Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn: 2.200 liều).

- Ngày 27/10/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm trường TH Lý Tự Trọng: 702 liều.

- Ngày 29/10/2021: Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 tại phường xã.

4. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ gửi Sở LĐTBXH

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

134.429

119.914

240.750.050.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

 

1185

1072

4.266.555.000đ

Hộ kinh doanh

1826

1634

4.902.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

10.830

10.654

10.654.000.000đ (1.000.000đ/ người)

                       

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn TPVT

Ngày 30/10/2021, Công an các phường, xã tiếp nhận, lập danh sách 366 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu (Trong đó phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 27 trường hợp).

Có 270 người dân về từ 04 tỉnh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An (TPHCM: 203, Đồng Nai: 46, Bình Dương: 16, Long An: 5)

 Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 30/10/2021: tiếp nhận, lập danh sách 6430 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 279 trường hợp). Có 4390 người dân về từ 04 tỉnh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An (TPHCM: 3295, Đồng Nai: 690, Bình Dương: 316, Long An: 89)

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông  

Tổ chức 16 tổ TTKS với 26 lượt TTKS (65 lượt CBCS tham gia).

Lập biên bản 30 trường hợp, tạm giữ 04 xe, 26 giấy tờ. Lỗi vi phạm:

- 02 trường hợp điều khiển xe không gương

- 04 trường hợp dừng xe không đúng quy định

- 02 trường hợp bán hàng rong

- 03 trường hợp đi ngược chiều

- 19 trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 30/10/2021: Lập biên bản 378 trường hợp, tạm giữ 48 xe, 316 giấy tờ.

Trong đó thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: phân công 02 tổ TTKS, 20 CSCS (12 Công an, 08 lực lượng khác).

 Lập biên bản 07 trường hợp, tạm giữ 04 xe mô tô, 03 giấy tờ. Lỗi vi phạm: 02 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 02 trường hợp bán hàng rong; 03 trường hợp đi ngược chiều, không mang giấy tờ.

5.3. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

+ Trong ngày 30/10/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra: 101 cơ sở lưu trú (trong đó: 21 nhà nghỉ, khách sạn; 80 nhà trọ)

+ Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 30/10/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 1667 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 17 trường hợp, số tiền 25.200.000 đồng

5.4. Công tác xử phạt liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19:

- Lực lượng Công an: Thi hành 09 quyết định xử phạt số tiền 18.000.000đ.

- UBND các phường, xã: 78 trường hợp – số tiền 136.653.000 đồng.