Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 10/11/2021)
08:51:00 | 13-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 10/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 10/11/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 35 ca mắc Covid-19:

- 01 ca trong khu cách ly trường TH Võ Nguyên Giáp

- 12 ca khu phong tỏa (P. Thắng Tam: 04; Phường 3: 05; Phường 7: 01 ca; P Thắng Nhì: 02).

- 22 ca cộng đồng, trong đó:

+ Phường 7: 01 ca

+ Phường 11: 07 ca

+ Phường 10: 07 ca

+ Phường 4: 02 ca

+ P. Nguyễn An Ninh: 03 ca (02 ca về từ Bình Dương)

+ Về từ TP. Hồ Chí Minh: 02 ca.

Lũy kế tổng số ca F0: 1.778 ca.

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 0 trường hợp

- Số F2 truy vết: 48 trường hợp

Lũy kế: 4727 F1; 3455 F2

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch như:

- Thông báo số 182-TB/BCĐ ngày 09/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc "Thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố tại cuộc họp rút kinh nghiệm về xử lý tình huống dịch bệnh Covid-19 tại công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt".

- Công văn số 8856/UBND-YT ngày 09/11/2021 của UBND Thành phố về việc "Tiếp tục hỗ trợ nhân sự các đội tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu".

- Thông báo số 8858/TB-UBND ngày 09/11/2021 của UBND Thành phố về việc "Kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ".

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

 Thực hiện lấy mẫu đơn: 386 mẫu

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 10/11/2021, Thành phố triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Tổng số đã tiêm (mũi 1 và mũi 2): 3.621 người.

Lũy kế ngày 08, 09, 10/11/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 1, mũi 2 vắc xin Verocell): 50.281/54.940 liều – đạt 92%.

4. Số khu phong tỏa

Số khu phong tỏa hiện nay trên địa bàn thành phố: 35 khu phong tỏa (đã dỡ 16 khu phong tỏa; 19 khu còn phong tỏa).

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

Ngày 10/11/2021, Công an các phường, xã tiếp nhận, lập danh sách 506 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 21 TH). Có 320 TH về từ TPHCM và 230 TH về từ các tỉnh, thành khác.

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 10/11/2021: tiếp nhận, lập danh sách 11.635 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 794 TH). Có 6.308 TH về từ TPHCM và 5.327 TH về từ các tỉnh, thành khác.

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ 17h00 ngày 09/11/2021 – 17h00 ngày 10/11/2021)

Tổ chức 13 tổ TTKS với 24 lượt TTKS (126 lượt CBCS tham gia).

Lập biên bản 32 trường hợp, tạm giữ 02 xe, 30 giấy tờ.

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 10/11/2021: Lập biên bản 700 trường hợp, tạm giữ 86 xe, 600 giấy tờ.

5.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Thành lập 12 tổ TTKS, lực lượng tham gia 86 lượt người tham gia (CBCS: 27 lượt, LL khác: 59 lượt). Kết quả:     Tổng số phương tiện kiểm tra: 114, số người được kiểm tra: 145. Đã thực hiện test Covid 16 trường hợp. Lập biên bản 06 trường hợp vi phạm TTATGT, 07 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 5.4. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

+ Trong ngày 10/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra: 91 cơ sở lưu trú (trong đó: 15 nhà nghỉ, khách sạn; 76 nhà trọ)

+ Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 10/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 2.564 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 19 trường hợp, số tiền 26.900.000 đồng

5.5. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19 ngày 10/11/2021

Lực lượng Công an: Thi hành 04 quyết định xử phạt số tiền 8.000.000đ./.

Phối hợp LL chức năng: Lập biên bản 07 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Lũy kế UBND các phường, xã: 81 trường hợp – số tiền 139.653.000 đồng.

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

154.221

135.400

278.229.650.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1185

1072

4.266.555.000đ

Hộ kinh doanh

2265

1919

5.757.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

11.388

11.359

11.359.000.000đ (1.000.000đ/ người)