Thành phố Vũng tàu công bố các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến
06:53:00 | 13-11-2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố nắm bắt, thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, UBND thành phố Vũng Tàu thông báo thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:

Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến gồm:

+ Cấp huyện: 194 dịch vụ công trực tuyến (nhấp trực tiếp vào đây để xem chi tiết).

+ Cấp xã: 113 dịch vụ công trực tuyến (nhấp trực tiếp vào đây để xem chi tiết)

                                      Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247