Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2022
04:42:00 | 01-12-2022
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247