Tỉnh ủy BR-VT tổ chức thi tuyển 13 vị trí đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành của Tỉnh
11:04:00 | 27-06-2021

Thành ủy Vũng Tàu vừa có văn bản s6/2021ố 710-CV/TU ngày 24/6/2021 về việc thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, công văn 1071-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thi tuyển 13 vị trí lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gồm:

 • 01 vị trí Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;
 • 01 vị trí Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
 • 02 vị trí Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Nội vụ;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Công thương;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Giao thông vận tải;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Xây dựng;
 • 01 vị trí Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ.

Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch đối với các chức danh dự tuyển hoặc chức danh cao hơn đối với các chức danh dự tuyển hoặc những người chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đều được quyền tham gia dự tuyển.

Về nội dung, hình thức thi tuyển sẽ có 2 phần gồm thi viết kiến thức chung và thi trình bày đề án "Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển".

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 07/7/2021; Thi kiến thức chung trước ngày 20/7, thi Đề án trước ngày 15/8/2021./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT