Phường 11 đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số
10:03:00 | 03-10-2023

Thời gian qua, Phường 11 đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, nội dung, ý nghĩa chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh và thành phố, Phường đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số - Ứng dụng công nghệ thông tin của phường gồm 10 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban và Tổ công nghệ số cộng đồng gồm 110 tổ dân phố. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện chuyển đổi số với 3 trụ cột: Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban, trên nhóm Zalo và hệ thống thống tin lưu động của phường. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 65%.

Về chính quyền số: Phường đã nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Từ đầu năm 2023 đến nay phường đã tiếp nhận 3.452 hồ sơ trực tuyến một phần và toàn trình đạt tỷ lệ 100%. Giải quyết trước hạn 3.449 hồ sơ đạt 99,96%.

Cùng với xây dựng chính quyền số, việc phát triển kinh tế số, xã hội số cũng được Phường 11 chú trọng thực hiện. Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, Phường 11 còn gặp một số khó khăn về Giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia chưa đạt chỉ tiêu, do nhiều công dân chưa kịp tiếp cận thông tin trên nền tảng website và công chức Một cửa phải mất nhiều thời gian hướng dẫn và thao tác cho người dân.

Trong thời gian tới Phường 11 tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác chuyển đổi số; định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy định trong lĩnh vực kinh tế số trên địa bàn phường, nhằm tạo môi trường giao dịch thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử./.

Tin, Thu Hằng, BBT