Phường 12 triển khai hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10
01:51:00 | 11-10-2023

Hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10, UBND Phường 12 xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Chuyển đổi số, chính quyền số trên địa bàn phường.

Các thành viên tuyên truyền hướng dẫn chuyển đổi số Phường 12

Đặc thù địa bàn Phường 12 là người dân lao động tự do nhiều, trình độ dân trí không đồng đều, buôn bán nhỏ lẻ, việc ứng dụng công nghệ thông tin so với mặt bằng chung trên toàn địa bàn thành phố còn rất hạn chế. Với mong muốn giảm dần khoảng cách việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống của người dân trên địa bàn phường so với mặt bằng chung của thành phố, trong thời gian qua Phường 12 đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả do đó tỷ lệ người dân biết và ứng dụng CNTT đã tăng lên đáng kể.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng CNTT

 Nhằm phát huy hơn nữa việc phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân biết, nắm bắt và ứng dụng đưa công tác chuyển đổi số vào cuộc sống. Ngày 08/10/2023 tổ chuyển đổi số cộng đồng của phường và các khu phố ra quân xuống địa bàn khu dân cư, tổ chức tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân hưởng ứng ngày chuyển đổi số trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame); các thành viên tổ chuyển đổi số đã xuống tuyến đường Phước Thắng, khu vực buôn bán đông người để tuyên truyền cụ thể về lợi ích của việc sử dụng các ứng dụng liên quan đến chuyển đổi số đối, đặc biệt tập trung hướng dẫn việc sử dụng ứng dụng ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Lực lượng tham gia tuyên truyền hướng dẫn là các thành viên Ban chuyển đổi số cộng đồng của phường và các khu phố, đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt.

Bên cạnh việc “cầm tay chỉ việc” xuống địa bàn, gặp từng người dân, UBND phường còn thành lập tổ hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại phường để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và dịch vụ công quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt.

Với kết quả bước đầu của ngày ra quân, Phường 12 tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, trong thời gian tới thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng sẽ đi xuống các địa bàn khu phố, chú trọng những khu vực dân cư xa trung tâm và các khu vực có nhiều công nhân làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn phường để tuyên truyền, hướng dẫn./.

Tin, ảnh: Hà Trần, BBT