Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022
05:32:00 | 05-10-2022

Trên cơ sở Quyết định số 11625/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022

STT Nhu cầu tuyển dụng Thông tin về thí sinh đăng ký dự tuyển Ghi chú
Đơn vị đăng ký Vị trí việc làm tuyển dụng Số Chỉ tiêu tuyển dụng STT thí sinh ĐKDT theo từng VTVL Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Văn hóa Tên trường Trình độ chuyên môn Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học Đối tượng ưu tiên
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 UBND Phường 1 Tư pháp - Hộ tịch 1 1 Nguyễn Thị Hiền Nữ 24/9/1987 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật Kinh tế. Cao đẳng Sư phạm Tin học    
2 Tư pháp - Hộ tịch 2 Hoàng Thị Thùy Liên Nữ 08/02/1988 12/12 Đại Kinh tế- Luật. Đại học Luật Kinh tế. Chứng chỉ B    
3 UBND Phường 1 Văn phòng - Thống kê 1 1 Bùi Thị Quỳnh Nữ 30/9/1995 12/12 Đại học Kinh tế - Luật Đại học Luật Dân sự. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Dân tộc Mường  
4 Văn phòng - Thống kê 2 Đỗ Ngọc Minh Thanh Nữ 19/02/1991 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật Kinh tế. Trung cấp Quản trị mạng máy tính    
5 UBND Phường 1 Văn hóa - Xã hội 1 1 Hồ Việt Lệ Chi Nữ 18/01/1977 12/12 Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam Đại học Công tác xã hội. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
6 Văn hóa - Xã hội 2 Liễu Trần Kim Ngân Nữ 21/8/1987 12/12 Đại học Lao động xã hội Đại học Công tác xã hội. Chứng chỉ B    
7 Văn hóa - Xã hội 3 Đỗ Thị Lan Oanh Nữ 24/6/1982 12/12 Học viện Hành chính quốc gia Đại học Hành chính học. Trung cấp Tin học - Kế toán Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
8 Văn hóa - Xã hội 4 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 15/8/1981 12/12 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Báo chí. Chứng chỉ A Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
9 UBND Phường 1 Tài chính - Kế toán 1 1 Trương Thị Hằng Nữ 05/10/1993 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Quản trị kinh doanh Chứng chỉ B    
10 Tài chính - Kế toán 2 Nguyễn Thị Bích Ly Nữ 27/10/1981 12/12 Đại học Duy Tân  Đại học Kế toán Doanh nghiệp Chứng chỉ B    
11 Tài chính - Kế toán 3 Hồ Thị Thúy Vy Nữ 06/5/1995 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Kế toán Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
12 UBND Phường 2 Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường   1 Lương Anh Tú Nam 20/10/1988 12/12 Học viện Nông Nghiêp Việt Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai  Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
13 UBND Phường 2 Tư pháp - Hộ tịch   1 Phạm Thị Ngọc Nữ 26/02/1984 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật kinh tế. Chứng chỉ B  - Con bệnh binh;
 - Người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
 
14 UBND Phường 2 Văn phòng - Thống kê 1 1 Vũ Phạm Lan Anh Nữ 14/7/1999 12/12 Học viện Hành chính Quốc gia Đại học Quản lý Nhà nước Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
15 2 Phạm Thị Thu Hoài Nữ 05/9/1993 12/12 Đại học Luật TP.HCM Đại học Luật học. Chứng chỉ A    
16 3 Lê Thị Ngọc Mai Nữ 30/5/1986 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Công nghệ thông tin. Đại học công nghệ thông tin    
17 UBND Phường 3 Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường   1 Trần Duy Hiệp Nam 10/4/1983 12/12 Đại học dân lập Hải Phòng Đại học Xây dụng dân dụng và công nghiệp. Chứng chỉ A Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
18 UBND Phường 3 Văn hóa - Xã hội 1 1 Nguyễn Thị  Ngọc Ánh Nữ 22/11/1990 12/12 Đại học Sư phạm Hà Nội Đại học Công tác xã hội. Chứng chỉ B    
19 2 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 10/8/1981 12/12 Đại học Kinh tế- Luật Đại học Luật Kinh Doanh. Chứng chỉ B    
20 UBND Phường 4 Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 1 1 Võ Thị Thúy Hằng Nữ 08/5/1999 12/12 Đại học Công nghiệp Thực phẩm Đại học Quản lý tài nguyên và môi trường Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
21 2 Lê Đình Huy Nam 27/11/1995 12/12 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM Đại học Kinh tế xây dựng Chứng chỉ B    
22 3 Dương Văn Trường Nam 30/12/1992 12/12 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Đại học Quản lý đất đai Chứng chỉ A    
23 UBND Phường 4 Tư pháp - Hộ tịch 1 1 Hà Thị Thúy Hằng Nữ 19/3/1998 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học. Luật Kinh tế. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
24 UBND Phường 4 Tài chính - Kế toán 1 1 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 20/11/1990 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Kế toán. Chứng chỉ A    
25 2 Trương Quốc Vinh Nam 29/4/1983 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Quản trị kinh doanh. Chứng chỉ Windows- Winvod-Excel    
26 3 Phạm Thị Xim Nữ 20/7/1983 12/12 Đại học Tôn Đức Thắng TP. HCM Đại học Kế toán. Chứng chỉ A    
27 UBND Phường 4 Văn phòng - Thống kê 1 1 Nguyễn Thị Như Hoa Nữ 15/4/1984 12/12 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thạc sĩ Quản lý công. Trung cấp Tin - Kế toán    
28 2 Bùi Thị Hương Nữ 24/5/1989 12/12 Đại học Công Đoàn Đại học Quản trị nhân lực. Chứng chỉ B    
29 3 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 16/3/1991 12/12 Đại học Mở Hà Nội Đại học Luật Kinh tế. Chứng chỉ B Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
30 4 Phạm Thị Tuyến Nữ 14/3/1990 12/12 Đại học Thái Nguyên Đại học Công nghệ thông tin. Đại học Công nghệ thông tin Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
31 UBND Phường 5 Văn phòng - Thống kê 1 1 Bùi Thị Thúy Lành Nữ 17/01/1988 12/12 Đại học Luật Kinh tế Đại học Luật Kinh tế. Chứng chỉ B Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
32 2 Phan Đình Lưu Nam 19/6/1975 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật Kinh tế. Chứng chỉ A    
33 3 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 10/10/1987 12/12 Đại học Huế. Đại học Luật. Chứng chỉ A Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
34 UBND Phường 5 Văn hóa - Xã hội 1 1 Nguyễn Thị Thu Thu 28/10/1982 12/12 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Xã hội học. Chứng chỉ B Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
35 UBND Phường 8 Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 1 1 Phạm Văn Đậu Nam 27/01/1990 12/12 Đại học Tài nguyên và Môi  Đại học Quản lý đất đai. Chứng chỉ A    
36 2 Đào Công Thạch Nam 20/02/1996 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
37 UBND Phường 8 Văn phòng - Thống kê 2 1 Lê Thành Công Nam Nam 12/12 Học viện Hành chính Quốc gia Đại học Quản lý Nhà nước. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản    
38 2 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/02/1984 12/12 Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM Đại học Hành chính học. Chứng chỉ A Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
39 3 Vũ Thị Thương Huyền Nữ 20/8/1987 12/12 Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM Đại học Hành chính học. Chứng chỉ B    
40 4 Đinh Thị Thùy Linh Nữ 12/9/1993 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật Kinh tế. Chứng chỉ A    
41 5 Dương Tuấn Ngọc Nam 04/01/1980 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật Kinh tế. Trung cấp Tin học Kỹ thuật Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
42 6 Trần Kiên Quyết Nam 13/01/1987 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật Kinh tế. Chứng chỉ B Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
43 7 Phạm Thủy Tiên Nữ 28/10/1992 12/12 Đại học Kinh tế - Luật TP. HCM Đại học Luật Kinh tế. Chứng chỉ B    
44 UBND Phường 9 Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 2 1 Vũ Văn Giang Nam 20/8/1991 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
45 2 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ 10/01/1986 12/12 Đại học nông Lâm- đại học Huế Đại học Quản lý đất đai. Kỹ thuật viên Tin học    
46 UBND Phường 10 Văn hóa - Xã hội 1 1 Phạm Thị Bình Nữ 13/6/1990 12/12 Đại học Văn Hiến Đại học Văn học. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
47 2 Phạm Thị Thúy Nữ 12/7/1987 12/12 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Văn học và Ngôn ngữ. Chứng chỉ A    
48 UBND Phường 10 Văn phòng - Thống kê 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 14/01/1988 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Công nghệ thông tin. Đại học Công nghệ thông tin    
49 2 Nguyễn Hoàng Hương Hiền Nữ 20/7/1992 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật Kinh tế. Chứng chỉ A Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
50 3 Nguyễn Thị Lý Nữ 21/9/1979 12/12 Học viện Hành chính Quốc gia Đại học Quản lý Nhà nước. Chứng chỉ B    
51 4 Nguyễn Thị Thảo Nữ 25/12/1989 12/12 Đại học Kinh tế - Luật Đại học Kinh tế và Quản lý công. Chứng chỉ B    
52 5 Nguyễn Thị Thúy Nữ 07/12/1987 12/12 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đại học Chính trị học. Chứng chỉ B    
53 UBND Phường 11 Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 1 1 Nguyễn Thành Phước Nam 24/9/1983 12/12 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Đại học Quản lý đất đai. Kỹ thuật viên Tin học    
54 2 Nguyễn Anh Tuấn Nam 10/8/1982 12/12 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng Chứng chỉ B    
55 3 Lê Thị Vui Nữ 23/02/1995 12/12 Đại học Hồng Đức Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
56 UBND Phường 12 Văn hóa - Xã hội 1 1 Nguyễn Thị Chinh Nữ 23/3/1983 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Luật kinh tế. Chứng chỉ A Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
57 2 Vũ Đình Du Nam 05/11/1972 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Kinh tế Luật. Chứng chỉ A Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
58 3 Võ Ngọc Giáp Nam 01/5/1975 12/12 Đại học Mở TP.HCM Đại học Kinh tế Luật. Chứng chỉ B Đội viên thanh niên xung phong.  
59 UBND phường Thắng Nhất Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 1 1 Phạm Hải Đào Nữ 11/9/1998 12/12 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Đại học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
60 UBND phường Thắng Nhất Tài chính - Kế toán 1 1 Nguyễn Thị Hằng Nữ 03/6/1988 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Kế toán. Chứng chỉ A    
61 2 Dương Thị Hà Ngân Nữ 04/7/1991 12/12 Đại học Lạc Hồng Đại học Kế toán - Kiểm toán. Chứng chỉ B Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
62 3 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 13/11/1996 12/12 Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Đại học Kế toán. Chuyên viên Tin học văn phòng    
63 4 Tăng Thị Thư Nữ 10/10/1984 12/12 Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM Đại học Kế toán. Chứng chỉ B Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
64 UBND phường Thắng Nhất Văn hóa - Xã hội 1 1 Hoàng Thị Dung Nữ 12/01/1979 12/12 Đại học Luật TP.HCM Đại học Luật học. Chứng chỉ B Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
65 2 Trần Thị Thanh Loan Nữ 04/8/1984 12/12 Đại học sư phạm Hà Nội Đại học Công tác xã hội. Chứng chỉ A Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
66 3 Nguyễn Thị Trà My Nữ 24/9/1991 12/12 Đại học sư phạm Hà Nội Đại học Công tác xã hội. Chứng chỉ B    
67 UBND phường Thắng Nhì Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 1 1 Đinh Thị Bình Nữ 10/02/1993 12/12 Đại học Huế Đại học Công nghệ kỹ thuật Môi trường. Chứng chỉ B    
68 2 Lê Hải Nam Nam 15/11/1996 12/12 Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Đại học Công nghệ kỹ thuật Môi trường. Chứng chỉ B    
69 3 Nguyễn Trung Tín Nam 21/4/1996 12/12 Đại học Nguyễn Tất Thành Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao    
70 UBND phường Thắng Nhì Văn phòng - Thống kê 1 1 Lê Thị Kim Cúc Nữ 08/8/1981 12/12 Đại học Kinh tế TP.HCM Đại học Luật Kinh doanh. Chứng chỉ B    
71 2 Vũ Đình Thạo Nam 19/11/1999 12/12 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Đại học Quản lý Nhà nước. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
72 3 Nguyễn Ngọc Yến Trinh Nữ 17/12/199 12/12 Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM Đại học Quản lý Nhà nước. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
73 UBND phường Thắng Tam Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 1 1 Trần Văn Chung Nam 09/5/1977 12/12 Đại học quốc gia TP.HCM - Đại học Bách Khoa Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Chứng chỉ B - Con thương binh;
- Bộ đội xuất ngũ.
 
74 2 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 16/01/1990 12/12 Đại học kiến trúc Đà Nẵng Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Trung cấp - Kỹ thuật viên tin học xây dựng  - Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
 
75 UBND phường Rạch Dừa Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 1 1 Kim Duy Hà Nam 17/5/1984 12/12 Đại học Tây Nguyên Đại học Quản lý đất đai. Chứng chỉ A    
76 2 Nguyễn Phương Nam Nam 21/10/1989 12/12 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Đại học Quản lý đất đai. Trung cấp công nghệ thông tin    
77 3 Võ Văn Thông Nam 20/5/1999 12/12 Đại học Lâm nghiệp Đại học Quản lý đất đai. Chứng chỉ A    
78 UBND phường Nguyễn An Ninh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 1 1 Lê Văn Sinh Nam 29/12/1990 12/12 Đại học Nông lâm Bắc Giang Đại học Quản lý đất đai Trung cấp công nghệ thông tin    
79 2 Nguyễn Xuân Thân Nam 30/7/1980 12/12 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Đại học Quản lý đất đai Chứng chỉ B    
80 UBND phường Nguyễn An Ninh Tư pháp - Hộ tịch 1 1 Lê Anh Kiệt Nam 19/10/1982 12/12 Đại học Kinh tế - Luật Đại học Luật Dân Sự. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản    
81 UBND phường Nguyễn An Ninh Văn phòng - Thống kê 1 1 Đàm Thị Bích Hằng Nữ 07/12/1984 12/12 Đại học Ngân hàng TP.HCM Đại học Luật kinh tế. Trung cấp Tin học - Kế toán Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
82 UBND phường Nguyễn An Ninh Văn hóa - Xã hội 1 1 Nguyễn Phước Thiện Nam 15/4/1978 12/12 Học viện báo chí Đại học Quản lý xã hội. Tin học căn bản Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
83 2 Nguyễn Hoa Trung Nam 19/7/1996 12/12 Đại học Hùng Vương Đại học Công tác xã hội. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Dân tộc Dao  
* Tổng: 83 thí sinh.

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022 được niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu, trụ sở của UBND các phường, xã nơi có nhu cầu tuyển dụng.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu đề nghị liên hệ Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã (thông qua Phòng Nội vụ), địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.512.109.