Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022
01:44:00 | 15-11-2022

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022: Nhâp vào đây để xem và tải danh sách kèm theo

Về Hình thức, nội dung, thời gian làm bài thi

a) Hình thức thi: Thi viết trên giấy (Thí sinh không được sử dụng tài liệu).

b) Nội dung thi: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề).

Về Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi:

- Thời gian thi: buổi sáng, ngày 27/11/2022 (chủ nhật)

7 giờ 30

Thí sinh có mặt tại phòng thi.

7 giờ 30 – 8 giờ 00

Tiến hành các thủ tục vào phòng thi.

8 giờ 00 - 11 giờ 00

Thí sinh làm bài thi.

         Danh sách thí sinh từng phòng thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo Thông báo số 35/TB-HĐTD (vui lòng tải thông báo tại đây)

            - Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Vũng Tàu (số 19 đường Thống Nhất, Phường 1, thành phố Vũng Tàu).

            Lưu ý:

- Trong quá trình diễn ra công tác thi tuyển, đề nghị toàn bộ các thí sinh thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đề nghị thí sinh xuất trình một trong các loại giấy tờ (rõ ảnh) sau:
Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu, .... để kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng thi.

Nếu có sự sai sót về thông tin trong danh sách kèm theo, đề nghị thí sinh Thông báo về Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022 để bổ sung, điều chỉnh kịp thời. Thông tin liên hệ: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022 - Địa chỉ: Phòng Nội vụ - số 89 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Số điện thoại: 0254.3512.109.

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022 được biết./.