Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ Ngành Công Thương đã thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm
07:32:00 | 16-02-2023

Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 25/TB-PKT về công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ Ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).

Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu đăng tải nội dung thông báo của Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu

Xem chi tiết Thông báo tại đây

Xem chi tiết các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ Ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm

(Nguồn: Văn bản số 25/TB-PKT, Tuệ Lâm, BBT)