Liên kết

Bản sắc Thành phố Vũng Tàu

14/07/2024 00:00

Công an TP. Vũng Tàu bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi...

13/07/2024 00:00

Đường dây nóng
Chưa config

Thống kê hộ nghèo phường Thắng Tam tính đến 30/6/2021
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG THẮNG TAM
Stt
Họ và tên
Địa chỉ
Ghi chú


Hộ cận nghèo Quốc gia


1
Thái Văn Hoài
36/19/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh
 
...

Thống kê hộ nghèo phường 2 tính đến 30/6/2021
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG 2
Stt
Họ và tên
Địa chỉ
Ghi chú


Hộ cận nghèo Quốc Gia
 
 


1
Phạm Thị Hoá
23/6/1 Phan Bội Châu
...

Thống kê hộ nghèo phường 1 tính đến 30/6/2021
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG 1
Stt
Họ và tên
Địa chỉ
Ghi chú


Hộ nghèo tỉnh
 
 


1
Trần Thị Anh
89/3 Lý Ngọc Hân 
 
...

Bảng tổng hợp số liệu hộ nghèo

Tổng hợp hộ nghèo 06 tháng đầu năm 2019

Bảng tổng hợp hộ nghèo 6 tháng đầu năm 2021
BẢNG TỔNG HỢP HỘ NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Stt
Đơn vị
Hộ nghèo
Tổng


Quốc gia
Cận Quốc gia
Tỉnh
Cận Tỉnh


1
Phường 1
 
0
1
...
— 5 Items per Page
Showing 1 - 5 of 7 results.